Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Gebruik een 'magisch kwadrant' om impediments op te lossen

Naam Ronald Tan
Functie Testanalist
Bedrijf QoppoConsult

Tijdens een van mijn opdrachten waar ik als testcoördinator werkzaam was, leidde ik eens een team van testprofessionals tijdens een verbetertraject.
Een retro sessie had eerder al naar voren gebracht dat ons team te maken had met structurele impediments en na een nachtje erover geslapen te hebben zette ik het onderstaande model op naar voorbeeld van een zogenaamd 'magisch kwadrant'.

De eerstkomende retro sessie hebben we gebruikt om de impediments die we tijdens de vorige retro sessie op post it notes hadden geschreven, nu te mappen op het magische kwadrant.

Onze verbazing was groot toen we erachter kwamen dat de meeste post it's geplaatst werden in notabene het kwadrant 'NU oplossen'. We waren dus in staat geweest om binnen onze eigen invloedsfeer (én op korte termijn), de impediments zelf weg te nemen. Wat ontbrak was de tijd om de impediments daadwerkelijk op te pakken. Op basis hiervan hebben we een stelpost userstory gemaakt met daarin de post it's en hebben we deze in de volgende sprint allemaal op kunnen lossen.

Het op twee na meest gevulde kwadrant bleek het kwadrant 'Concessies maken' te zijn en ook hier hebben we in samenspraak met andere partijen een groot aantal impediments naar ieders tevredenheid kunnen oplossen.


Toelichting op de invulling van de kwadranten

Nu Oplossen
Impediments opnemen in een stelpost userstory en deze meenemen in een sprint.

Inplannen (concreet)
Bijvoorbeeld het inplannen wanneer een productiekopie naar de omgevingen kan worden teruggezet (in sprint X doen we de O omgeving en in sprint Y doen we de T omgeving).

Concessies maken
Er is een afhankelijkheid met andere partijen en als we op korter termijn toch stappen willen zetten doen we water bij de wijn waarbij de oplossing uiteraard werkbaar is voor alle partijen.

Afspraken maken "vrijblijvend"
Dit kwadrant staat 'onderaan de lijst' aangezien dit niet of beperkt beïnvloedbaar is en omdat het minder urgent is.
Om de impediments niet in de vergetelheid te laten raken maken we wel afspraken. Deze afspraken zijn minder stringent dan de impediments die in het kwadrant 'Inplannen (concreet)' vallen.