Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Laat je niet op de kast jagen!

Naam Marcel Lee-Kon-Fong
Functie Testmanager
Bedrijf CGI

Je hebt alle testsoorten die in scope zijn succesvol afgerond. Alle bevindingen die gedetecteerd zijn, zijn opgelost en succesvol gehertest. Als Test-/Quality manager Releases heb je een vrijgave advies afgegeven om het stukje nieuwe functionaliteit / change naar productie te brengen. Gewoon goed werk geleverd vind je zelf en tóch tijdens deployment naar productie gevolgd door wat checks komt aan het licht dat het niet werkt! Gevolg je krijgt te horen: “Is het wel goed getest?”, “Kan het testrapport worden opgestuurd?”, “Welke testen zijn uitgevoerd?” Je vraagt je dan heel terecht af wat er aan de hand is na bijv. weer een release, terwijl het van te voren is getest? 

Het heeft mij doen besluiten om nader onderzoek te verrichten naar de (test)processen en de werkwijze binnen het project (wat overigens uitgevoerd werd met projectleden uit India) onder de loep te nemen. Het resulteerde in de volgende belangrijke constateringen:
Versie controle voor zowel documentatie als software code niet of nauwelijks aanwezig. Documentatie (o.a. designs) werden veelal rondgemaild tussen projectleden en code van diverse versies werd simpelweg beheerd in een folder. Door ieder project lid persoonlijk te benaderen en vragen te stellen kwam naar voren dat de huidige werkwijze onvoldoende was om de juiste kwaliteit te kunnen garanderen. Op basis van ervaringen heb ik het initiatief genomen om versie controle te gaan introduceren (SVN). Nadat het helemaal was opgezet werd dit gecommuniceerd aan projectleden en is dit ook gepresenteerd middels een SVN Kickoff sessie waarin doel, procedures en processen werden belicht en toegelicht. Nu werkt ieder projectlid met SVN en is er meer structuur en kwaliteitsborg. 

Vastlegging van de configuratiebestanden. Dit onderdeel bleef ook achterwege binnen het project in India. Vastlegging vond niet procesmatig plaats. Veelal kleine wijzigingen en was noodzaak laag. Echter changes namen toe en was er noodzaak voor gedegen configuration management. Na elk release worden thans de configuratie bestanden van Test, Acceptatie, maar ook van Productie veilig gesteld.  

Reviewen van het implementatie- / uitrolplan. Het reviewen van dit plan was ondermaats. Slechts enkele projectleden en veelal dezelfde gaven blijk aan het reviewverzoek. Voorstellen zijn geïntroduceerd om met name ontwikkelaars het plan ook te laten reviewen en scherper, waarbij gelet dient te worden op volgordelijkheid van de activiteiten en het meer in detail beschrijven van de activiteit zelf.  Wat hierbij helpt is bijv. een ‘Dry-run’-sessie om de stappen te doorlopen, waarbij alle direct betrokken stakeholders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de sessie.       
Werk je releasematig en er vindt frequent releases plaats zijn bovenstaande genoemde punten (er zijn er vast meer) zelfs een MUST om rekening mee te houden! Door de vele jaren ervaring in projecten, ben ik vaak tegen dergelijke issues gelopen. Mijn boodschap: “Werk samen met het project naar oplossingen en verbeterpunten. Wacht niet, maar begin gelijk met inventariseren en waar nodig voer dergelijke verbeteringen door!”. Pak het probleem gelijk aan (hoe eerder hoe beter) met het oog op Quality Assurance en laat je niet op de kast jagen! Doe er je voordeel mee. Succes!