Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Focus als testmanager op je skills

Naam Stephen van Boxtel
Functie Manager Managed Test
Services
Bedrijf Sogeti Nederland BV

Er doen zich altijd wel zaken voor die in de ogen van de projectmanager niet kunnen wachten op een standaard rapportage. Ik zie dan vaak dat hij de testmanager bevraagt over de gevolgen voor het project. Dit verscherpt de hiërarchische verhouding, die in het project-organigram toch al scheef lag. De testmanager zit daarmee direct in de verdediging en kan bijna niets meer goed doen. 

Zeker niet als de projectmanager op de vraag “loop je op schema?” een hele verhandeling als antwoord krijgt – met ‘mitsen en maren’, ‘wellichten’, ‘eventuelen’ en ‘misschienen’. Dit bezorgt een risicomanager – want dat is een projectmanager – slapeloze nachten. Erger nog, juist dít blijft hem bij, niet het feit dat de testmanager de benen onder zijn lijf vandaan heeft gelopen en dat het project wel degelijk succesvol is afgerond. En zie daar: de feedback uit de evaluatie bevat een grote kern van waarheid. 

Inhoudelijk zijn testmanagers over het algemeen zeer goed. In het managen van de testprojecten en projectomgeving zijn ze vaak naïef en speelbal van projectmanagers. En dat kunnen ze voorkomen door zich ook te ontwikkelen in de soft skills die voor een goede projectmanager onmisbaar zijn. Vandaar mijn zes tips voor leidinggevenden van de testmanager en voor de testmanager zelf. Je zult zien dat je hiermee succes zichtbaarder maakt voor anderen!

  1. behoud wat goed is en blijf focussen op de goed ontwikkelde harde testmanagement-skills
  2. volg trainingen in de soft skills die projectmanagers zo sterk maken en breng ze in de praktijk
  3. wees je bewust van de omgeving en de wijzigingen daarin: toets die altijd aan gevolgen voor jouw project
  4. creëer een sense of urgency en wees de projectmanager voor (geef hem antwoord op vragen die hij nog niet eens heeftgesteld)
  5. wees je bewust van je eigen skills, laat je coachen
  6.  heb veel plezier in jouw rol als testmanager en de leermomenten