Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Vragende testgevallen kosten minder tijd

Naam Ed Hilkman
Functie Testconsultant
Bedrijf Oelan

Het specificeren van testgevallen is vaak nuttig om anderen te laten zien wat de testers testen. Het dient ook als leidraad voor de testers tijdens de testuitvoering. Soms is het zelfs verplicht om testgevallen vast te leggen. Op basis van de specificaties ontwikkelt de tester de testgevallen, die meestal zijn opgebouwd uit een uitgangssituatie, een actie en een verwachting. So far so good.

De problemen beginnen pas, zodra wijzigingen in de specificaties worden aangebracht. Mijn ervaring is dat dit niet beperkt blijft bij een of twee wijzigingen. Vaak worden specificaties gecorrigeerd, uitgebreid of er wordt een toelichting toegevoegd in nieuwe versies. Al deze wijzigingen moet de tester verwerken in de testgevallen. Een kleine verandering kost vaak onevenredig veel tijd. Na een aantal wijzigingen te hebben doorgevoerd in een verzameling testgevallen, ontstaat vaak de vraag of de tester de hele verzameling overboord mag zetten om ... opnieuw te beginnen. Om consistentie en volledigheid te borgen.

Waarom ontstaat zo’n vraag? Mijn verklaring is dat er veel redundantie bestaat tussen testgevallen. Een voorbeeld ter verduidelijking. Testgevallen behorende bij een bepaalde functie (of aspect daarvan) hebben vaak hetzelfde uitgangspunt en verschillen alleen in actie en/of verwachting. Elke wijziging moet in principe worden doorgevoerd in al die uitgangssituaties. Om dit probleem te ondervangen, noteer ik mijn testgevallen in vragende vorm, voorzien van een verwijzing naar de betreffende paragraaf in de specificaties.

Twee voorbeelden: 1) Voldoet de getoonde naam aan de syntax? En: 2) Klopt de berekening van de resterende dagen? Deze testgevallen zijn niet te testen zonder kennis van de specificaties. Omdat deze vragen geen redundantie bevatten, zijn wijzigingen veel sneller door te voeren. Bovendien is mijn ervaring dat deze notatievorm veel sneller op te schrijven is. Voorwaarde is wel dat de uitvoerende testers in staat moeten zijn om de specificaties te lezen, te begrijpen. Dat vraagt creativiteit om ter plekke verdere invulling te geven aan de vraag.