Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Maak áltijd een functioneel ontwerp

Naam Betran Wichers
Functie Directeur
Bedrijf Wichers Actuarieel
Pensioen & Leven

Ik werkte ooit als pensioenanalist bij een pensioenuitvoerder. Het testen stond er nog in de kinderschoenen. IT en pensioenadministratie (gebruiker) opereerden pas sinds kort los van elkaar. Ik was de link tussen deze twee afdelingen. Ouwe-jongens-krentenbrood vierde hoogtij: slechte communicatie, mondelinge afspraken, informele emails.

De pensioenadministratie wilde meer inzicht in rekenregels en rekensystematiek in een systeem. En ze wilde meer variabelen kunnen benaderen, zonder tussenkomst van een programmeur. Bij pensioenberekeningen gaat alles met tarieven. Als je een klein pensioentje – bijvoorbeeld € 100 per jaar – afkoopt op je vijfenzestigste, doe je dat met het afkooptarief. Bij een afkooptarief van € 15,61 krijg je dan eenmalig € 1.561. Het tarief van € 15,61 wordt berekend met rentetafels en sterftefactoren. Door een andere rentetafel of sterftetafel in te voeren, genereert het systeem ook een ander afkooptarief. Voorheen was het zo dat de programmeur gewoon ‘hard’ een tarief van € 15,61 programmeerde.

In de nieuwe situatie moest de gebruiker de flexibiliteit hebben om een nieuwe rentetabel en/of sterftetafel in te voeren, om zo de tariefbepaling te laten wijzigen. Door het ouwe-jongens-krentenbrood werd voor deze wijziging geen functioneel of technisch ontwerp gemaakt. Programmeur en gebruiker kenden elkaar immers goed ...

Wat schetste onze verbazing, toen bleek dat de functionaliteit weliswaar was gebouwd, maar dat het systeem er niet mee werkte. Dat rekende achter de schermen nog steeds met de ‘hard’ geprogrammeerde waarden. Om dat recht te trekken was een enorme inspanning van de programmeurs nodig. Ik heb toen mijn lesje wel geleerd: maak altijd (!) een functioneel ontwerp, met daarin klip en klaar de wensen van de gebruiker.