Menu

Aantal leden:
822
Aantal jaren testervaring:
10321
Aantal leden:
822
Aantal jaren testervaring:
10321
Word nu lid

Tip - Gebruik óók andere testmanagement-stijlen 

Naam Patrick Bocken
Functie Testmanager
 

Binnen een ‘normaal’ testproject werken we met acceptatiecriteria. Die zijn opgesteld door klanten, op basis waarvan zij de deliverables van een leverancier accepteren. Bij een van onze klanten deden we het ‘anders’. De klant gaf aan wat hij wilde hebben, wij lieten zien hoe wij dit hadden gerealiseerd.

Ons bedrijf had de opdracht gekregen te ‘bewijzen’ dat de bedrijfsprocessen ook na migratie correct uitgevoerd konden worden. In de teststrategie en testaanpak werden de vitale bedrijfsprocessen geselecteerd en fungeerden als vertrekpunt voor de bewijsvoering.

De vitale bedrijfsprocessen werden voor migratie uitgevoerd op de pre-productie omgeving, door medewerkers die vanuit de klant waren afgevaardigd. Alle handelingen die onderdeel waren van de kernprocessen, werden opgenomen via Cisco Webex. De resultaten daarvan dienden als nulmeting en vormden de basis voor de latere beoordeling van de migratie. De opnames zijn uitgewerkt in testscenario’s via een tool van Atos: Standard Workbench Of Testing.

Daarna zijn deze scenario’s door onze consultants uitgevoerd op een domein in ons bedrijf, waar de migratie al plaats had gevonden. Na goedkeuring door de consultants zijn de gemigreerde systemen beschikbaar gesteld aan gebruikers van onze klant, om de test - scenario’s uit de nulmeting na te spelen. In deze periode voerden zij zelf de vitale bedrijfsprocessen uit, waarbij ze beoordeelden of de resultaten goed waren.

Bovendien voerden de gebruikers onder onze regie handelingen uit buiten de nulmetingen in de systemen. Er zijn vooraf afspraken gemaakt over de registratie. De resultaten van deze tests zijn vergeleken met de resultaten van die van de nulmetingen. Daarna werd een analyse gemaakt van de overeenkomsten en verschillen, die zijn vastgelegd in een rapportage. Om onze klant inzicht te geven in de kwaliteit van de migratie. En om ons bedrijf te laten zien dat de migratie geen extra risico’s met zich meebrengt en wij kunnen voldoen aan de afspraken uit de Service Level Agreement.