Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Testplanning gaat over meer dan techniek

Naam Fausto de Oliveira Marreiros
Functie Testcoördinator
Bedrijf Marreiros Consulting

 

De timetable is vaak een ‘mijlpalen planning’. Daarin wordt veelal onvoldoende rekening gehouden met de werkelijke duur van acties en doorlooptijden. De planning is vooral gebaseerd op de datum waarop het project opgeleverd moet worden. Een realistische planning – gebaseerd op de input van projectmedewerkers, concrete acties en beschikbaarheid van mensen – kan weerstand oproepen, maar wordt wel geaccepteerd. Zolang je maar goed beargumenteert. Het resultaat is dat vanuit het hele project commitment voor de planning is.

Om tot een juiste inschatting te komen, moet de informatieanalyse grondig gebeuren. Hierop gebaseerd wordt dan de impactanalyse gedaan, waaruit voor de aanpassingen benodigde tijd en budget worden bepaald. Dan kan de planning pas worden gemaakt. Dit vormt gelijk ook een eerste maat voor de testplanning. Vaak gaat dat niet goed, wat tot ergernis leidt. En tot uitloop, dat aan het management moet worden gecommuniceerd en verantwoord.

Dit geldt voor alle systemen in de keten en moet onderling ook goed worden afgestemd. De afstemming moet worden teruggekoppeld en vervolgens door een ieder onderschreven. Pas dan kan ook een testproject in een complexe keten goed worden gemanaged.