Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Risk poker: tijdwinst en weloverwogen keuzes

Naam Eric Bosch
Functie Senior Software
Testengineer
Bedrijf TMC Test & Integration

Om de testaanpak te bepalen van een userstory, kunnen we gebruikmaken van testtechnieken. Die helpen ons in het behalen van een bepaalde testdekking, die we nodig hebben om te voldoen aan de acceptatiecriteria. Maar niet elke userstory heeft dezelfde coverage nodig. Een gedifferentieerde testaanpak is aan te bevelen om een goede balans te vinden in het testwerk. Om dit te realiseren kunnen we risk poker toepassen, de tegenhanger van het in SCRUM teams veel gebruikte planning poker.

Bij risk poker voorspelt het SCRUM team, samen met de Product Owner, het risico van de user-story. De Product Owner schat in wat de impact is voor een bedrijfsproces door één van de vijf kleurenkaarten op tafel te leggen: blauw, groen, geel, oranje of rood. Hoe donkerder de kleur, hoe groter het risico voor het bedrijfsproces dat er een fout ontstaat door een geïmplementeerde userstory. Vervolgens bepaalt het SCRUM team de mogelijke faalkans (technisch risico) met dezelfde kleurenkaarten. Het uiteindelijke productrisico – de kans dat het product faalt (faalkans) in relatie tot de verwachte schade (impact) – bepaalt in welk van de vier kwadranten van het productrisicomatrix de userstory wordt gepositioneerd.

Deze risico-inschatting bepaalt hoe diep we gaan testen. Elk kwadrant weerspiegelt ten slotte z’n eigen testtechnieken: hoe hoger het risico, hoe zwaarder de testtechniek. Het voordeel van risk poker is dat we in het begin van een sprint, bij het definiëren van een userstory, nadenken over de testaanpak en die volledig baseren op de risico’s voor de bedrijfsprocessen die kunnen ontstaan. Zo testen we efficiënter en vinden we een betere balans in het testwerk.

Risk poker heb ik toegepast in een Agile-project bij de lichtdivisie van een grote multinational. We hebben te maken met strakke deadlines, waardoor we niet in staat zijn om alle requirements even grondig te testen. Ik introduceerde risk poker in het begin van het project. Hierdoor zijn we beter gaan nadenken over de risico’s en de consequenties daarvan op het testwerk. Zo gaan we efficiënter om met de tijd en maken we weloverwogen keuzes in onze testaanpak.