Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

State transition test in embedded tests

Naam Wim Klasen
Functie Directeur
Bedrijf Diensthuis

 

De state transition test is een black-box testtechniek, niet alleen voor het vinden van onjuiste en/of ontbrekende statussen en statusovergangen, maar ook van foutieve condities, waaronder ‘de status wijzigt’. Het doel van deze testtechniek is het opstellen van testgevallen voor het valideren van statusovergangen in systeemtesten en acceptatietesten. De techniek wordt toegepast bij embedded testen die statusovergangen binnen een proces beschrijven. De testbasis: functionele specificaties, zoals procesbeschrijvingen en statusmodellen. Hoe ga je te werk?

Stap 1: Identificeer statussen, gebeurtenissen en acties met een statusmodel. Daarin worden de mogelijke overgangen tussen statussen inzichtelijk gemaakt, door handelingen die een actor uitvoert, de gebeurtenissen en de daaruit volgende verwachtte uitvoer (acties).

Stap 2: Stel de state transition table samen. Deze toont alle mogelijke testgevallen. Van elk testgeval wordt per gebeurtenis (invoer) aangegeven hoe die een actie, die de beginstatus wijzigt in een eindstatus, start. Het aantal statusovergangen in test wordt bepaald met de testdekking:
• 0-switch coverage of chow coverage dekt elke statusovergang
• 1-switch coverage dekt ieder paar van statusovergangen
• n-switch coverage dekt ieder mogelijk pad (n+1) van transities

Stap 3: Stel de status-tabel samen. Door de gebeurtenissen tegen de statussen in een status-tabel uit te zetten, wordt vastgesteld welke geldige en ongeldige statusovergangen er zijn.