Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Maak een Rest Test Register

Naam Meindert Munnik
Functie Testmanager
Bedrijf Munnik-Swartz Holding BV

In omvangrijke programma’s komt het vaak voor dat de testen voor het ene project nog niet helemaal kunnen worden afgerond, omdat een ander project de daarvoor benodigde objecten nog niet heeft opgeleverd.

Het kan zijn dat men, op basis van risicoafweging door de organisatie, toch besluit in productie te gaan. Meestal staat in het vrijgaveadvies dan een voorbehoud, dat de nog niet uitgevoerde testen later, als de randvoorwaarden wel zijn ingevuld, alsnog worden uitgevoerd. Dit soort ‘rest testen’ vallen vaak tussen wal en schip. Het project dat de testen had moeten uitvoeren, krijgt decharge. En bij het project dat de testen nu moet uitvoeren, zitten die testen niet tussen de oren – daar is men vooral bezig met de waan van de dag.

Hoe dit te voorkomen? Introduceer vanuit programma-testmanagement een Rest Test Register. In dit RTR kunnen de aan de projecten gekoppelde testtrajecten hun over te dragen testen vastleggen. Je hebt dan gelijk testmanagement control op de vastlegging, uitvoering en verantwoording over de ‘rest testen’. Het RTR kan een eenvoudige Excel-sheet zijn, die centraal wordt opgeslagen (Sharepoint) en zo voor iedereen bereikbaar is. Neem in elk geval deze kolommen op:

1. Nummer – bijvoorbeeld: 10
2. Naam project of moment waarop de test niet wordt uitgevoerd – bijvoorbeeld: HRM, 8 januari 2014
3. Beschrijving van de rest test activiteit – bijvoorbeeld: aanbieden van medewerkerbestand in het nieuwe domein voor testenverwerking en output
4. Naam project of moment dat de test wel wordt uitgevoerd – bijvoorbeeld: DMS, 14 maart 2014
5. Datum uitvoering daadwerkelijk – bijvoorbeeld: 20 juni 2014
6. Testresultaat (OK/NOK) – bijvoorbeeld: OK
7. Waar het resultaat en verantwoording wordt vastgelegd – bijvoorbeeld: vastgelegd in testdocumentatie, hoort bij changenummer 12345, project HRM