Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Laat de tester testen

Naam Erik Nous
Functie Consultant
Bedrijf CEPO

Wanneer het testtraject bij de testuitvoering is aanbeland, komt alles wat in de voorbereiding is uitgevoerd bij elkaar. Denk aan het (nieuwe) systeem, de testplanning, de testscripts en de werkwijze omtrent het registreren en afhandelen van de bevindingen. Daarbij is het belangrijk dat de tester bij aanvang volledig op de hoogte is van deze onderdelen, zodat hij of zij kan werken volgens de uitgewerkte structuur met daarbij voldoende ondersteuning.

Met structuur bedoel ik de testplanning en testscripts. Denk bij ondersteuning aan inhoudelijke kennis van de tester over het systeem en het te testen proces, de testbegeleiding, een tool voor registratie van de bevindingen en voldoende kennis over het uitvoeren van een test. Dankzij de combinatie van structuur en ondersteuning kan de tester zich volledig concentreren op het testen van het systeem. Zo wordt het belangrijkste bereikt wat met testen wordt nagestreefd: een correcte beoordeling van de kwaliteit van het opgeleverde systeem.

Om dit doel te bereiken, kan hier tijdens de testvoorbereiding al op worden ingespeeld door de betrokkenen. Hoe? Door regelmatig vanuit het gezichtspunt van de tester te denken. Elk testtraject verloopt immers anders en dient dus als ‘maatwerk’ uitgewerkt en voorbereid te worden. Zorg er dus als testvoorbereider/coördinator voor, dat de tester met testen bezig kan zijn. Dat is al inspannend genoeg.