Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Risico-analyse? Ga verder dan PRA

Naam Bart Hooft van Iddekinge
Functie Managing Consultant
Bedrijf Bartholt IT, Management & Consultancy

De gangbare productrisicoanalyse (PRA) richt zich op specifieke producteigenschappen, al of niet in combinatie met de inmiddels klassieke kwaliteitsattributen. De PRA wordt vaak nogal rigide uitgevoerd, waarbij vooral de vertaling van productrisico’s naar de praktijk (testaanpak) ontbreekt. De Uitgebreide Risico Analyse (URA) omvat een breder spectrum dan de PRA, geeft een vertaling naar de praktijk en bestaat uit vier stappen. Voor alle stappen geldt dat je zelf een voorzet maakt en die vervolgens met je stakeholders bespreekt, corrigeert en aanvult. 

Stap 1) Inventarisatie. Je brengt in kaart wat de testitems voor de risico-analyse kunnen zijn (zoals specificaties, programma’s, kwaliteitsattributen, usecases, requirements).

Stap 2) Analyse. Eerst breng je de testitems (resultaten uit de vorige stap) onder in een tabel in de eerste kolom (Test Item). De volgende kolommen zijn voor review en onderkende testsoorten (zoals ST, FAT, GAT). Per regel (testitem) geef je met een kruisje aan of het betreffende item gereviewed (kruisje in kolom review) en/of getest gaat worden (kruisje in kolom voor betreffende testsoort). Het is dus mogelijk dat je per regel (testitem) meer dan één kruisje hebt.

Stap 3) Begroting. Bevat het geschatte aantal uren dat nodig zal zijn voor een specifieke review of test. Noot: Verwerk de stappen 1, 2 en 3 in één tabel zodat je een totaaloverzicht houdt.

Stap 4) Planning. Zet de activiteiten en uren in een aparte tabel of planningstool (Microsoft Excel of Project).