Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Tool voor representatieve steekproef

Naam Meindert Munnik
Functie Testmanager
Bedrijf Munnik-Swartz Holding BV

Binnen programma’s en grote projecten worden vaak afspraken gemaakt met de Interne Accountant Dienst (IAD) over testen en controles. Vaak geeft men dan aan dat dit met een representatieve steekproef moet worden bewezen en vastgelegd. Het bepalen van wat dat is en hoe we vanuit testen een representatieve steekproef opzetten, levert vaak problemen op.

Een steekproef is een selectie uit een totale populatie voor een meting van eigenschappen van die populatie. De bepalende factoren voor het berekenen van een steekproef zijn: de populatie, de gewenste betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid en de foutmarge. Voor het berekenen van de steekproefgrootte kan je gebruik maken van een tool op internet: de steekproefcalculator, waarin de formules zijn verwerkt en andere eigenschappen kunnen worden ingevoerd: www.allesovermarktonderzoek.nl/Extra/Steekproef.aspx

De steekproef-tooling is meestal gericht op marktonderzoek of wetenschappelijk onderzoek (met vragenlijsten). Binnen testen gebruiken we de steekproef echter om te komen tot een representatieve hoeveelheid van de populatie. Bijvoorbeeld om te bepalen hoeveel testen er nodig zijn om een autorisatiematrix te testen. Daarom zijn voor testgebruik de marges en percentages licht bijgesteld ten opzichte van standaard. Zo neemt de betrouwbaarheid wat af en kom je tot een kleinere steekproefgrootte. Deze aanpassingen zijn gedaan, omdat wij de steekproef gebruiken om een representatieve hoeveelheid gebruikers te selecteren om de controles of testen bij uit te voeren. Verder is de beschikbare testtijd onvoldoende voor de uitvoering van controles of testen bij een grote populatie, en dat levert maar een paar procent meer zekerheid op. Ik maak meestal gebruik van: