Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Drie tips om de 'agility' in een team te verbeteren

Naam Kwok-Tjing Lam
Functie Test engineer
Bedrijf Bartosz ICT

 

Veel organisaties denken dat ze al volledig agile zijn, maar in de praktijk blijkt dan dat de transitie nog niet helemaal is afgerond. Verschillende agile-facetten zijn geïmplementeerd, maar de manier waarop er gewerkt wordt is vaak nog niet zo agile. Het blijkt lastig om definitief afscheid te nemen van concepten uit het waterval tijdperk. Zijn organisaties soms bang om te veranderen? Met name het transformeren van hele afdelingen of organisaties vereist veel discipline en een lange adem. In deze rubriek geef ik op basis van mijn eigen ervaringen drie concrete tips die verandering teweeg kunnen brengen en leiden tot efficiënt werken en meer ‘agility’ binnen het team.

Tip 1: Het faciliteren van ​Three amigos sessies met de eindgebruiker(s) met als doel om direct het gezamenlijke begrip helder te krijgen in plaats van user stories te interpreteren.
Het Three Amigos principe houdt in dat een business, developer en tester de backlog-items verduidelijken. Binnen het team waar ik werkzaam ben wordt er gewerkt volgens ATTD waarbij Story Mapping en Specification by Example wordt toegepast. Echter, het komt vaak voor dat de ‘waarom-vraag’ onvoldoende duidelijk is. Waarom zou de PO of de business dit zo willen? Er ontbreekt een gezamenlijk begrip of beeld. De Three Amigos sessies worden ingezet om dit gezamenlijk begrip te krijgen en daarmee tot een betere user story te komen.

Tip 2: Het team helpen bij het integreren van unittesten (TDD) met als doel om een korte feedbackloop en een vangnet (codekwaliteit) te creëren.
Developers maken unittests om de werking van het stukje code te ‘bewijzen’. Met oog op kwaliteit zorgt het er ook voor dat er veilig een refactorslag gemaakt kan worden om grip te krijgen op de technical debt. Wanneer bugs gevonden worden, komt er veel zoek- en analysewerk bij kijken. Test Driven Development (TDD) helpt de developers dan om snelle feedback te geven en er wordt een vangnet gerealiseerd door unittesten te maken.

Tip 3: Het toepassen van Exploratory testing met als voordeel: het systeem leren kennen, 'unknown' ontdekken en het team helpen (coachen) bij critical thinking. Allemaal om bij te dragen aan kwaliteit.
Door het uitvoeren van ET-sessies is het team in staat om gecontroleerd van de gebaande paden te gaan om het systeem te verkennen. Dit leidt vaak tot nieuwe inzichten over hoe user stories met elkaar samenhangen, maar ook geeft het informatie over de relatie met externe systemen. Door dit voortschrijdend inzicht ontstaan na afstemming met de product owner nieuwe user stories. Bovendien geeft het duidelijkheid over welke richting men op wil gaan met betrekking tot het ontdekken van het systeemgedrag. Het ontdekken van de ‘unknown unknowns’ dus.