Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Elke dag een korte conference call

Naam Meindert Munnik
Functie Testmanager
Bedrijf Munnik-Swartz Holding BV

 

In programma’s en grote projecten komt het maar zelden voor dat iedereen permanent op de zelfde locatie aanwezig is. Zelfs de testers werken vanuit verschillende locaties. Tijdens de uitvoering liggen de testactiviteiten op het kritieke pad, op de voet gevolgd door het management. Een week of twee voor de daadwerkelijke ‘go’ of ‘no go’ wil men het testproces van dag tot dag kunnen volgen.

Om de testuitvoering ongestoord te laten verlopen, koos ik voor de conference call: 30 minuten, aan het einde van elke werkdag, met alle stakeholders, startend twee weken voor de einddatum voor testuitvoering. In de call wordt alleen gesproken over de testresultaten en de voortgang ten opzichte van de dag ervoor. De call wordt geleid door de (lead)testmanager. Hij werkt met een overzicht, met daarin alle testobjecten, vertaald in voor de business begrijpelijke termen (processen, applicaties, koppelingen, migratie software). Uiteraard is van elk testobject de status weergegeven, in de bekende stoplichtkleuren. Verder in dit overzicht: toelichtingen, verwijzing naar bevindingen (wat is er met het testobject aan de hand?) en verwachtingen (hertest, oplostijd). Zo’n call biedt voordelen:

• De tijdlimiet van 30 minuten voorkomt brede discussie
• Alle stakeholders kunnen deelnemen, waar ze ook zijn (zelfs in de auto)
• Het aantal bespreekpunten is beperkt, omdat de delta slechts één dag is
• Alle stakeholders beschikken over dezelfde informatie: voorkomt ruis
• De testers worden niet gestoord in de laatste fase, waar de druk meestal hoog is
• Actiepunten kunnen in de call direct worden toegewezen, de volgende dag is er al een terugkoppeling naar de stakeholders
• Issues waarvoor actie van het management vereist is, worden snel opgelost