Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Wettelijke verplichting of test verbetering?

Naam Mario van Os
Functie Testmanager Testdata
Bedrijf MvanOs

De afgelopen jaren is de wetgeving rondom de beveiliging van persoonsgegevens steeds strenger geworden en de boetes die met overtreding van deze wetgeving gepaard gaan steeds hoger. De Europese wetgeving GDPR en de daarvan afgeleide Nederlandse Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) verbieden het testen met naar natuurlijke personen te herleiden persoonsgegevens. Binnen vele organisaties wordt echter op dit moment gewerkt met kopieën van productiedata in hun teststraten. De wetgever heeft bedrijven en instanties twee jaar de tijd gegeven om maatregelen te nemen om aan deze wetgeving te voldoen. Dit betekent dat uiterlijk op 25 mei 2018 alternatieven hiervoor dienen te worden ingericht.

Mede dankzij deze wetgeving is het nadenken over goede testdata wederom actueel geworden. Het is niet alleen noodzakelijk om testdata volledig te anonimiseren, maar om goede bruikbare testdata te creëren dient deze consistent te zijnover de gehele keten binnen het IT-landschap. Binnen verschillende systemen met complexe en afwijkende datastructuren dient de data op eenzelfde wijze consistent te worden gewijzigd. Dit vergt inzicht in de datastromen en ketenafhankelijkheden binnen een organisatie.

Waarom testen we eigenlijk met productie (like) data? Is dit uit gemak overweging, luiheid of de eenvoud waarmee snel een grote set aan testdata kan worden opgebouwd? Meerdere testmethodiek wijzen ons op het belang van goede testdata, maar sluiten het gebruik van productiedata niet uit. Tmap Next wijst ons er op dat het gebruik van productiedata automatisch een consistente testset levert en de herkenbaarheid voor de gebruikers groot is. Smarttest zegt hierover: “Een goede set testdata is altijd een combinatie van zelf ontworpen data en productiedata” en geeft als redenen de relevantie van data in productie, exoten die in productie voorkomen, het gebruik van historische gegevens, de snelheid van opzet en het volume.

Het testen met productiedata is echter straks op basis van de wetgeving verboden en dus zullen we moeten zoeken naar alternatieve oplossingen. Het ontwikkelen van testdata dient onderdeel te zijn van de teststrategie. Aan het begin van het ontwikkel- en testtraject zal worden bepaald welke data en welke situaties nodig zijn om de juiste testen uit te kunnen voeren. Belangrijk daarbij is dat de gehele (bedrijfs)keten daarbij in ogenschouw wordt genomen. Of we nu gaan anonimiseren, synthetische testdata creëren of een combinatie daarvan het nadenken over testdata management zal de komende jaren actueel blijven. Door de GDPR/AVG wetgeving zal de wijze van testen gaan veranderen, maar misschien gaan we dan weer nadenken over testpaden, testcombinaties, beslispunten en procesverloop. Daarmee is het testproces weer een stukje volwassener geworden.