Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Pas op met te veel focus op hard skills

Naam Freddy de Weerd
Functie Test expert
Bedrijf Polteq

Testers zijn vaak de brengers van slecht nieuws – zeker in de ogen van managers en beslissers. Als tester moet ik vaak aangeven dat er een langere doorlooptijd voor de testuitvoering met meer testcapaciteit noodzakelijk is, met gebruikmaking van enge termen als 'risico's' en ‘bevindingen’. Als klap op de vuurpijl geef ik slechts een advies over het gebruik van het nieuwe of aangepaste systeem, waarna de beslisser zelf moet kiezen. Zie dan je boodschap over kwaliteit nog maar eens goed over te brengen. Hoe langer ik in dit vak rondloop, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat goed ontwikkelde soft skills daarbij essentieel zijn. Hard skills zijn noodzakelijk, maar je kunt ze niet effectief inzetten als je niet kunt communiceren, coachen en beïnvloeden.

Vooral voor het snel verkrijgen van de juiste informatie en het delen van informatie met betrokkenen is praten de beste methode. Een goede tester begrijpt zijn eigen (scrum)teamleden, de betrokken stakeholders en beslissers. Hij luistert goed en is in staat om zijn boodschap te verpakken in een vorm die zijn gesprekspartners begrijpen. Let daarbij op wat voor mondelinge informatie je terugkrijgt, maar ook wat jouw boodschap teweegbrengt bij de ontvanger. En reageer daar adequaat op, zowel inhoudelijk als in vorm.

Is het mondeling overbrengen van een boodschap al lastig, schriftelijk communiceren is misschien nog wel lastiger. Je krijgt immers niet direct feedback. Het aanpassen van je schriftelijke boodschap tijdens het overbrengen is daarom niet mogelijk. Zorg er dus voor dat je tijdens het schrijven al inschat hoe je boodschap overkomt. Dat de structuur, spelling en grammatica correct zijn is logisch. Als dat niet het geval is, haakt de lezer af en is je boodschap verloren. En dat zonder dat je daar nog invloed op kunt uitoefenen.

Een goede tester is ten slotte in staat om mensen te coachen, sturen en beïnvloeden. Welke vorm je kiest, is afhankelijk van je doel en met wie je te maken hebt. Mensen in je eigen team kun je bijvoorbeeld gerichte, afgebakende opdrachten geven, maar coachen of coachend leiden is ook prima. Het is erg nuttig om af te wisselen in vormen. Daarnaast heb je vaak te maken met mensen buiten het eigen team, zoals stakeholders aan de business- en beheerkant. Deze mensen hebben mogelijk niet altijd hetzelfde doel als jij. Om deze betrokkenen toch mee te krijgen, is effectieve beïnvloeding nodig. Bij voorkeur zonder dat ze in de gaten hebben dat je ze beïnvloedt.

Een goede combinatie van hard en soft skills is noodzakelijk om in een rol als tester (in welk context of vorm ook) te excelleren. Over het algemeen worden vooral de hard skills expliciet gevraagd. Maar de hier genoemde soft skills zijn dus minstens zo belangrijk. Dus: ga voor bijvoorbeeld een cursus ‘Coaching’en laat het certificaat ‘ISTQBCTAL TA’ nog even wachten. Een mooi alternatief is het opdoen van ervaring met (groeps)coaching door deel te nemen aan een intervisiegroep of zo’n groep te faciliteren.