Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Zijn we op de goede weg?

Naam Dionne Doenen
Functie Test specialist
Bedrijf Conclusion Fit

Als nieuwe tester bij een project begin ik vaak met kennismaken met het team en de klant. Ik lees alvast het projectplan, de designs en achtergrond en heb al even gekeken naar de huidige opzet van de applicatie. Ik denk dat het van groot belang is om mijn testvaardigheden af te kunnen stemmen op de omgeving waarin ik mij zal gaan bewegen. Social skills zijn daarbij van groot belang. Wat als die omgeving niet inziet hoe belangrijk die interactie is?

Het project is vergevorderd en heeft al wat tegenslagen moeten verwerken. De klant heeft moeite om het vertrouwen te geven aan het nieuwe team. De planning wordt niet gehaald. Ik kijk alvast mee met de ontwikkelaars of de requirements helder zijn en ik vraag of ik kan meekijken met de unittesten voor zover die er zijn. Ik probeer al nuttig te zijn voordat ik de opgeleverde functionaliteit kan gaan testen, maar ik popel ook om mijn collega’s en de klant te leren kennen. Dit laatste wordt echter niet als prioriteit gezien. Ik zit in een dilemma…

Je moet als tester goed zijn in je vak om meerwaarde te kunnen leveren voor het team én vooral voor de klant. Je moet goed kunnen testen, communiceren, proactief zijn, het team kunnen coachen als niemand anders dat doet. Uiteraard is het belangrijk dat ieder teamlid deze vaardigheden bezit, maar als tester ben je toch een spil in het proces. Dat is jouw kwaliteit. Volgens mij zit de grootste kans op succes in de soft skills. Hoe beter je de mensen (klant, team en interne organisatie) om je heen kent, des te beter kun je inspelen op hun wensen, behoeften en ideeën. Nog te vaak wordt de focus gelegd op functionaliteit en processen eromheen. Er wordt flink op gestuurd. Dat is niet makkelijk te veranderen, het is namelijk een verandering van instelling die niet alleen bij de tester moet of kan liggen.

Mijn voorstel: Laten we eens wat vaker focussen op het plezier en de successen die we behalen in plaats van de achterstand die er ligt. Laten we elkaar vaker opzoeken, begrip krijgen voor elkaar en leren van fouten uit het verleden. In het verlengde hiervan: Laten we als tester optimaal gebruik maken van onze sociale kwaliteiten. Alleen dan kan sociale innovatie zich gaan verspreiden bij de mensen om je heen.