Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Wat doe je als er geen of geen volledige testbasis aanwezig is?

Naam Silvio Cacace
Functie Testconsultant / Productmanager DTM tool
Bedrijf XL Family

Hoe vaak zien we nog dat de tester wordt gevraagd om te testen zonder dat er functionele specificaties (testbasis) aanwezig zijn. En helaas zien we ook nog te vaak dat de tester daarmee gewoon instemt en het systeem gaat testen. Maar is dit eigenlijk wel mogelijk? Als we kijken naar de definitie van testen, is het antwoord snel gegeven. Testen is namelijk het vergelijken van de testbasis met het testobject, zodat inzicht kan worden gegeven in het verschil ertussen (=kwaliteit). Zonder testbasis of testobject kan er dus niet getest worden. Er kan immers niet worden vergeleken. 

Mijn tip is dan ook om nooit zomaar akkoord te gaan met een testopdracht, waarbij de functionele specificaties niet of niet volledig aanwezig zijn. Probeer in dat geval met een uitleg van de definitie van testen aan te tonen dat je niet kun vergelijken als de testbasis ontbreekt. Hoe kun jij als tester nou weten of iets conform de wens van de klant is? Die wens staat immers nergens op papier (functionele specificaties). Misschien wil de klant wel dat als je na het inloggen op de enter toets drukt, het systeem in rook moet opgaan. Jij als tester zou het resultaat na deze druk op de enter toets gelijk afkeuren, maar als het systeem daadwerkelijk in rook zou opgaan, zou de test conform van de wens van de klant gewoon geslaagd zijn. 

Hiermee wordt duidelijk dat jij als tester nooit kunt beoordelen of een bepaalde test OK of NOK is, zonder dat dat ergens beschreven staat. De klant zal dit ook begrijpen en hiermee het nut inzien van het specificeren. Sterker nog, er zal duidelijk worden dat dit niet alleen nodig is ten behoeve van het testen, maar ook ten behoeve van het bouwen van het testobject. Als er niets beschreven is, hoe weet de ontwikkelaar dan wat er gebouwd moet worden? Uiteraard kunnen wij als tester de klant helpen bij het opstellen en helder krijgen van de functionele specificaties. En hiervoor kan Model Based Testen (MBT) perfect worden gebruikt. De tester zet de gewenste functionaliteit om in een grafisch model (testmodel). Dit vaak met hulp van de klant. Dit testmodel is voor iedereen makkelijk te lezen en kan later worden gebruikt om de testgevallen uit af te leiden.

Het testmodel groeit vaak stap voor stap omdat het opstellen en bespreken van zo’n testmodel vaak nieuwe inzichten geeft en je ziet dat de klant verder en gedetailleerder gaat nadenken over wat hij/zij nu precies wil. Nadat het testmodel volledig is, kan deze vervolgens worden gebruikt door de tester om de testgevallen uit te genereren met behulp van een MBT-tool. 

Hier zien we gelijk dat Model Based Testen verder gaat dan alleen maar modelleren ten behoeve van het genereren van onze testgevallen. Model Based Testen is ook een manier om de klant te helpen bij het inzichtelijk en duidelijk krijgen van zijn/haar Business case. Hiermee zien we gelijk dat het testen is verschoven naar de start van het project en niet zoals nog zo vaak gebeurd, even achteraf wordt gedaan!

Silvio Cacace