Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

TESTER AAN HET WOORD

Tester aan het Woord is het podium waarop bevlogen testers hun ervaring en kennis kunnen delen met de community.


Advies voor vakgenoten
Iedere twee weken laten we een andere tester aan het woord. De onderwerpen? Persoonlijk leiderschap en sociale innovatie. Uiteraard in combinatie met advies en tips voor vakgenoten.

We geven je graag het woord 
Je bent van harte uitgenodigd om ook jouw kennis en ervaring te delen in Tester aan het Woord.

Spelregels 
Schrijf een blog van maximaal 500 woorden over persoonlijk leiderschap en sociale innovatie in het testvak. Stuur je blog naar info@testcommunity.nu 

Let op. Je blog mag geen commerciële oproepen bevatten.

TIP - Testen begint niet bij ons

Wij testers voeren doorgaans niet de unit- of componententest uit. Wij krijgen de deploy opgeleverd, waarvan wordt beweerd dat deze al is ge-unittest door de ontwikkelaar of applicatiebeheerder. Vaak valt dit behoorlijk tegen en ben je eerst vooral bezig met het helpen debuggen. Lees meer

TIP - Be a testafrolic, no testaholic

Wat is een testafrolic? Dat is een tester die hard werkt, plezier heeft in z’n werk, er veel energie uit haalt en daardoor productiever is. Er zijn heel wat testaholics die bergen verzetten, maar strompelend de eindstreep halen. Testen zit nu eenmaal in de hoek waar de klappen vallen. De tijd die verloren gaat in de ontwikkelfase moeten de testers vaak inhalen. Het concept van de testafrolic heb ik de afgelopen jaren uitgewerkt, ik geef er lezingen over. Naar mijn idee is het vanzelfsprekend dat je een professional bent die z’n literatuur bijhoudt, bijeenkomsten bezoekt en alle certificaten op zak heeft. Maar dan nog. Er zijn vier zaken van belang om je werk met plezier te blijven doen. Zo wordt ook jij een testafrolic: Lees meer

TIP - Keep your eyes on the prize

Binnen een project testen we niet omdat we dat nou zo vreselijk leuk werk vinden, maar om een kwaliteitsproduct neer te zetten, waarmee de eindgebruiker aan de slag kan en de opdrachtgever zijn geld verdient. Welke test je ook inricht, hou altijd het doel van het project – en het eindproduct – goed in de gaten. Of het nu gaat om gebruikersgemak, om wetgeving invullen of om aandeelhouders, stel jezelf altijd de vraag: wie heeft het meeste belang bij een goed werkend eindproduct? Lees meer

TIP - Tester en testmanager: zeg elkaar de waarheid

Wat denkt de tester over de testmanager? Wat denkt de testmanager over de tester? Spreek elkaar direct aan op een positieve manier over datgene waar jij moeite mee hebt. Lees meer

TIP - Feedback loop mét risicoanalyse

Als tester wordt je regelmatig geconfronteerd met bevindingen uit de testfase. Maar jouw werk eindigt niet bij het ‘bevinden’. De vraag ‘waar hoort deze bevinding thuis’ mag graag door de tester gesteld worden. Hiervoor gebruiken wij een feedback loop. Een omschrijving van de bevinding met de door de tester gevonden relevante informatie, wordt overgedragen aan de verantwoordelijke die betrokken was bij de ontwikkeling van het geteste product. Lees meer

TIP - Creëer draagvlak voor het testen

Als testexpert ben je continu afhankelijk van IT-specialisten en mensen uit het management en de business: voor het aanleveren van testbestanden, de oplevering van de testomgeving, input voor de PRA, het maken van stubs en drivers, specialistische kennis en ‘handjes’ bij de testuitvoer. Lees meer

TIP - Knaloranje 'T' van Testen

Bij het begin van het project was er altijd de vraag ‘is dit nu het testrapport?’. Was blijkbaar aan de buitenkant niet meteen te zien. Bovendien hadden de verschillende auteurs allemaal hun eigen layout en opbouw. Een rommeltje. Lees meer

TIP - Start met een blanco vel papier

Als ik een formeel testdocument wil schrijven, begin ik met een leeg vel papier en zeker niet met een sjabloon. Ik heb daar een paar redenen voor. Met een sjabloon ben je altijd druk met het invullen van de vele onderdelen en dat gaat ten koste van het creatief nadenken over het probleem. Lees meer

TIP - Praat in plaatjes

Ik geef veel testtrainingen en zie dat menigeen worstelt met de voortgangsrapportage. Als tester wordt je regelmatig gevraagd dit soort rapportages op te stellen voor het hoger management. Bijvoorbeeld voor de testmanager, projectleider of lijnmanager. Als ik mijn cursisten vraag wát gerapporteerd moet worden, hoor ik steevast als eerste: testgevallen (aantallen uitgevoerd, passed, failed, to do) en bevindingen (totalen, status, prioriteit, ernst). Lees meer

TIP - Laat business en ontwikkeling helder communiceren

Zorg ervoor dat de communicatieve lijnen tussen Testing en business/klant zo kort mogelijk zijn. Zodat je weet wat de klant precies wilt. Het op te leveren eindproduct is het belangrijkste, het proces is hieraan ondergeschikt. Lees meer

TIP - Varieer om jezelf scherp te houden

Je bent aan het testen en je volgt het testscript:
• klik op de getoonde edit box
• vul in: ‘Dit is een test’
• klik op OK
• verwacht resultaat: een nieuw scherm toont een box met de tekst: ‘Dit is een test’ Lees meer

TIP - Communiceer face to face

Binnen Agile is het gebruikelijk dat je zoveel mogelijk direct communiceert: met elkaar praten, face to face. De informatiedichtheid is dan hoger, omdat je ook non-verbale signalen geeft. Lees meer

TIP - Let op de ‘testtitude’

Met wie ga je liever op survival: een horlogemaker, die absoluut niet van rommel houdt? Of een tuinier, die niet bang is vies te worden of een schrammetje op te lopen? Beiden zijn gepassioneerd. Wie wil jij in je testteam? Lees meer

TIP - Creëer rust & overzicht

De praktijk is vaak druk-druk-druk, racen tegen de klok, soms zelfs chaos. Daar zou je als tester niet aan mee moeten doen. Pak je rust, neem de tijd om na te denken. Lees meer

TIP - Alleen bevindingen registreren is niet genoeg

In het project alleen maar een bevindingen-tool gebruiken, is vaak niet genoeg. Het is van belang dat de verantwoordelijken in het project minimaal elke week worden gebriefd, in de zogenoemde defect meeting. Lees meer

TIP - Werk met passie

Alles wat je doet, gaat makkelijker als je er plezier in hebt. Je kunt dan ook de dingen die fout gaan makkelijker relativeren. Bedenk je dat je minimaal acht uur per dag bezig bent met je werk. Zou het niet fantastisch zijn om te doen waarvan jij energie krijgt?... Lees meer

TIP - Stel een ketentestmanager aan

Stel dat alle projecten getest zijn en correct functioneren, dan maakt een ketentest duidelijk of de systemen ook in samenhang werken. Het doel van een ketentest is aantonen dat het (geheel) functioneert, niet het zoeken naar fouten. De test is niet alleen gericht op de systemen, maar kijkt ook naar processen, handleidingen en werkinstructies... Lees meer

TIP - Werk aan je persoonlijke PR

Word je gedetacheerd dan gaat het er niet alleen om dat je je werk goed doet. Het is voor de goede samenwerking ook belangrijk dat de opdrachtgever een prima indruk van je krijgt. Die indruk wordt negatief als hij ziet dat je vaak op internet zit. Doe dit niet! Drie keer vijf minuten op een dag kan al funest zijn, als de opdrachtgever juist dan bij je langs loopt. Je wekt de indruk dat je niet productief bent... Lees meer

TIP - Bescherm je vriendjes nóóit

Als tester heb je te maken met veel partijen – je doet er goed aan voorzichtig te zijn in je uitlatingen. Vooral als de opgeleverde programmatuur niet voldoet en vol zit met fouten. Communiceer dan voorzichtig. Afkraken van de software en zo de ontwikkelaar tegen je in het harnas jagen, is meestal niet slim. Aan de andere kant, waak ervoor dat je hem in bescherming neemt en de bevindingen niet officieel vastlegt – alleen maar omdat je hem goed kent. Dit kan schadelijk zijn voor alle betrokkenen... Lees meer

TIP - Tool voor representatieve steekproef

Binnen programma’s en grote projecten worden vaak afspraken gemaakt met de Interne Accountant Dienst (IAD) over testen en controles. Vaak geeft men dan aan dat dit met een representatieve steekproef moet worden bewezen en vastgelegd. Het bepalen van wat dat is en hoe we vanuit testen een representatieve steekproef opzetten, levert vaak problemen op... Lees meer

TIP - Testmanagement heeft twee kanten

Testmanagement is een begrip, maar het kent twee kanten: je hebt testmanagement en testmanagement... Lees meer

TIP - Visualiseer: activeer óók je rechter hersenhelft

Tekst is saai. Althans dat vinden je hersenen. Als die tekst verwerken, draaien ze maar op halve kracht: alleen je linker hersenhelft wordt aan het werk gezet. Met beelden activeer je óók je rechter hersenhelft. Mensen onthouden beelden gemakkelijker. Beelden maken meer indruk... Lees meer

TIP - Risico-analyse? Ga verder dan PRA

De gangbare productrisicoanalyse (PRA) richt zich op specifieke producteigenschappen, al of niet in combinatie met de inmiddels klassieke kwaliteitsattributen. De PRA wordt vaak nogal rigide uitgevoerd, waarbij vooral de vertaling van productrisico’s naar de praktijk (testaanpak) ontbreekt. De Uitgebreide Risico Analyse (URA) omvat een breder spectrum dan de PRA, geeft een vertaling naar de praktijk en bestaat uit vier stappen. Voor alle stappen geldt dat je zelf een voorzet maakt en die vervolgens met je stakeholders bespreekt, corrigeert en aanvult... Lees meer

TIP - Stroomlijn het testoverleg

Ik merk dat overleg vaak verzandt in ellenlange, onnodige discussies. Daarom heb ik altijd de vrijgavekaart bij me. Daarop staat de uitkomst van de productrisicoanalyse die is opgesteld met de belangrijkste stakeholders... Lees meer

TIP - Stel domme vragen

Het kan verfrissend zijn om alles wat binnen het project vaststaat in twijfel te trekken. In projecten die langer dan een jaar lopen, gelden vaak dogma’s, vastgeroeste regels. Soms is het goed om die weer eens in twijfel te trekken. Stel je bijvoorbeeld voor hoe de wereld zou zijn zonder computers, alleen maar pen en papier. Hoe zou je applicatie dan in elkaar zitten? Wat was ook alweer de reden dat we überhaupt begonnen met ontwikkelen? Dit soort vragen zorgen ervoor dat een project scherp blijft en een sterke focus behoudt op wat een team doet en wat dat betekent voor de gebruiker... Lees meer

TIP - Richt de testomgeving zo snel mogelijk in

In de vijftien jaar dat ik in het testvak zit, is er sowieso één gezamenlijk probleem geweest bij alle opdrachten: de testomgeving. Mijn tip is dan ook heel eenvoudig: begin zo snel als je kunt met het inrichten van de testomgeving. Als er al een testomgeving is, test hem dan. Bij nieuwbouw-applicaties is die er vaak nog niet meteen. En als er al een testomgeving is, lijkt ‘ie niet op de productieomgeving (soms weet men ook niet hoe die er uit komt te zien).... Lees meer

TIP - Besef met welk doel je test

Ik was als beginnend tester gedetacheerd bij een bedrijf. Daar testte ik aan de hand van een usecase-beschrijving een nieuwe module in een bestaande applicatie. Ik besloot al mijn creativiteit in te zetten om de applicatie ‘op tilt’ te krijgen. Na enig zoeken lukte dat en trots liet ik de testresultaten zien die overtuigend aantoonden dat het mogelijk was om een aantal inconsistente situaties te creëren. Toegegeven, soms wat vergezocht, maar toch. Het commentaar van de testmanager was ontnuchterend: ‘Heb je dáár je tijd aan besteed? Je mag ervan uit gaan dat onze mensen weten waar ze mee bezig zijn, zulke fouten zullen ze in de praktijk nooit maken.... Lees meer

TIP - Ketenrollenspel óók bij ‘normale’ acceptatietest

Tijdens ketentesten is het gebruikelijk eerst een ketenrollenspel te houden. Zo is het mogelijk vooraf informatie op te halen bij de belangrijkste stakeholders en eventuele foute aannames weg te nemen. Zo’n rollenspel is ook prima te gebruiken in situaties waar het niet een keten van applicaties betreft, maar een proces binnen één of twee applicaties over gebruikers of afdelingen heen.... Lees meer

TIP - Test alsof het jezelf aangaat

Software systemen kunnen complex zijn. Er kunnen zich ontelbare situaties voordoen, die onmogelijk allemaal getest kunnen worden. Je gaat keuzes maken, omdat alles testen onmogelijk is. Je weet pas of je de juiste keuzes hebt gemaakt als het systeem eenmaal live is gezet. Stel dat het niet een software systeem is, maar je eigen lijf waarvoor je de testen bedenkt. Zou dat je keuzes beïnvloeden?... Lees meer

TIP - Testautomatisering: begrijpelijk voor alle stakeholders

Een van de valkuilen van testautomatisering is dat men ‘alles’ wil automatiseren en zo testers wil vervangen. Handmatig testen blijft echter nodig, zeker bij complexe software en nieuwe functionaliteit. Wij zien dat een belangrijk doel van testautomatisering is om het de functionele tester gemakkelijker te maken, zodat hij of zij zich op de complexere tests kan richten. Dit verhoogt de testdekking. Dan moet het wel voor alle testers duidelijk zijn wat exact gedekt wordt door de geautomatiseerde tests....  Lees meer

TIP - Kom uit je comfortzone

Ik begeleid nu een migratie van applicaties die verhuizen van het ene datacenter naar het andere. De uitdaging is om Management, Business, Infrastructuur en Architectuur in een vroeg stadium dezelfde kant op te laten kijken. Als testmanager moet je je goed verdiepen in de materie, zodat je kunt meedenken én vooruit denken over de manier waarop je de testaanpak wilt definiëren en de ontvangende organisatie kunt managen. Let ook op hoe de administratieve procedure loopt in de nieuwe organisatie. Het is niet vanzelfsprekend dat de ‘oude procedures’ daar werken. Onjuiste aanvraag van rechten en toegang tot de applicaties kan onnodig vertragen.Met structuur bedoel ik de testplanning en testscripts. ...  Lees meer

 TIP - Laat de tester testen

Wanneer het testtraject bij de testuitvoering is aanbeland, komt alles wat in de voorbereiding is uitgevoerd bij elkaar. Denk aan het (nieuwe) systeem, de testplanning, de testscripts en de werkwijze omtrent het registreren en afhandelen van de bevindingen. Daarbij is het belangrijk dat de tester bij aanvang volledig op de hoogte is van deze onderdelen, zodat hij of zij kan werken volgens de uitgewerkte structuur met daarbij voldoende ondersteuning...  Lees meer

TIP - Testen? Doe het Agile!

Het professionele testen sluit aan bij Waterval, de traditionele softwareontwikkelmethode, waarbij het V-model in elk stadium één keer wordt doorlopen. Testen vindt men dan vaak duur, langdurig, traditioneel. Agile testen doorbreekt dit. Het duurt maar kort en staat dicht bij klant en ontwikkelaar. Agile testen is sneller en verhoogt de kwaliteit. Geen ellenlange documenten en plannen meer. Met korte iteratieve slagen – samen met klant en ontwikkelaar – komt er een product dat aansluit bij de klantwens. En het werkt ook nog..  Lees meer

TIP - Specificeer met Exploratory Testing

Met een onbekend systeem, zonder beschreven specificaties, kun je beginnen met testen door het systeem of object te verkennen. Deze methodiek – Exploratory Testing – kan gebruikt worden om specificaties aan te maken, testen te definiëren en meteen een begin te maken met het testen van de werking van het systeem.. Lees meer

TIP - Productrisico’s en acceptatiecriteria op één lijst

Vaak is men zoekende naar goede acceptatiecriteria om een uitspraak te kunnen doen over het accepteren van software. Voorbeeld: ‘De gebruiker mag maximaal € 500 opnemen van zijn account’. Dit wordt dan vaak uitgebreid met specificaties om de details te beschrijven (vaak de uitzonderingen). Aan de hand hiervan kan je bepalen hoe je iets gaat testen. Maar duidelijk is dan nog niet óf je dit wel moet testen en hoe goed. Testers gebruiken productrisico’s om de diepgang van een test te bepalen.  Lees meer

 

TIP - Denk als een handelaar

Test niet wat de softwareleverancier al getest heeft. Begin ‘licht’ met bijvoorbeeld een regressietest en bouw dan uit. Zoek lotgenoten bij andere bedrijven die hetzelfde testwerk in dezelfde periode doen. Denk aan een Murex Benelux usergroup met maandelijkse meetings. Geef een gestructureerd overzicht van het systeem en laat zien wat de ‘testdekking’ is, zodat eindgebruikers zich bewust zijn van de risico’s. Informeer ze, maar geef ze geen theorieles. Denk als een handelaar: wat brengt het ons op, met een zo klein mogelijke investering in tijd en geld.  Lees meer

 

TIP - Maak van het testplan geen 'cover your ass'

Eén van mijn eerste opdrachten was bij een grote energiemaatschappij. Testen was nog niet zo professioneel ingericht, plannen werden niet gemaakt. Dus niemand wist wat, wanneer en hoe er getest zou worden. Ik ben toen begonnen met een kort testplan op basis van een standaard template. Onze opdrachtgevers waren er blij mee: ineens werd hen duidelijk wat er ging gebeuren en wanneer.  Lees meer

 

 

TIP - Kijk: daar gaat iets mis!

Stel je voor: je test een applicatie met een verbinding naar een extern systeem waar berekeningen plaatsvinden. Door een actie in de applicatie ontstaat er een fout op de server, maar die is niet zichtbaar in de applicatie. Als je de logging niet actief in de gaten houdt, loop je de kans om de fout over het hoofd te zien. Door de logfile achteraf door te nemen, zal de fout wel waargenomen worden, maar vaak is deze dan lastig te koppelen aan de situatie waarin hij optrad.  Lees meer

 

TIP - Kies de juiste acceptatietesters

Vaak gehoord en hartstikke waar: ‘Testen is een vak’. Als je dan gebruikers moet selecteren en voorbereiden op een gebruikersacceptatietest, doe dat dan met aandacht. Testen is de laatste jaren steeds meer business driven geworden (en terecht), daar dienen gebruikersorganisaties op gewezen te worden.  Lees meer

 

TIP - Het geheim van geloofwaardigheid en inteliggentie is: simpel

Experts laten zich graag verleiden om met jargon en moeilijke woorden te strooien om intelligent over te komen. Ja geef maar toe. Ook jij laat je wel eens verleiden om met ingewikkelde termen te strooien. Dat doen we dan vaak om onze eigen expertise over een onderwerp te laten zien. Lees meer 

  

TIP - Maak een Rest Test Register

In omvangrijke programma’s komt het vaak voor dat de testen voor het ene project nog niet helemaal kunnen worden afgerond, omdat een ander project de daarvoor benodigde objecten nog niet heeft opgeleverd. Lees meer 

  

TIP - State transition test in embedded tests

De state transition test is een black-box testtechniek, niet alleen voor het vinden van onjuiste en/of ontbrekende statussen en statusovergangen, maar ook van foutieve condities, waaronder ‘de status wijzigt’. Het doel van deze testtechniek is het opstellen van testgevallen voor het valideren van statusovergangen in systeemtesten en acceptatietesten. De techniek wordt toegepast bij embedded testen die statusovergangen binnen een proces beschrijven. De testbasis: functionele specificaties, zoals procesbeschrijvingen en statusmodellen. Hoe ga je te werk?  Lees meer

 

TIP - Werk samen met auditors

Word vrienden met auditors, want testen en auditing groeien naar elkaar toe. Het doorlichten en beoordelen van een proces of organisatie valt onder ‘auditing’. Kunnen testers dit niet beter aan die specialisten overlaten? Niet helemaal, want er is een grote overlap tussen testen van informatiesystemen en ‘auditen’ van IT en business-processen en organisaties. De integratie van testwerkzaamheden in de reguliere audit- en accountantcyclus staat nog in de kinderschoenen, dus samenwerking en afstemming is rond het thema risicomanagement hard nodig!  Lees meer 

  

TIP - Samenwerken is sleutel tot succes

Het development team en de PO – twee verschillende werelden: die van IT en de klant. Welke factoren kunnen de samenwerking verbeteren in een SCRUM team, waardoor de IT-oplossingen toegevoegde waarde leveren in een SCRUM project? Bepaal al tijdens ‘product backlog grooming sessies’ met het hele team de productrisico’s van de userstories. Door het hebben van inzicht in de technische risicofactoren kunnen de userstories nauwkeuriger gepokerd worden. Daarnaast kunnen de userstories met de hoogste businessrisico een leidraad zijn in de volgorde van oplevering tijdens de sprint, zodat deze relatief de meeste testinspanning krijgen. Lukt het niet alle userstories op tijd te testen in de sprint, schroom dan niet een van de teamleden mee te laten helpen (onder jouw begeleiding). Lees meer 

  

TIP - Gebruikers-acceptatie-testen in offshore model

Business en gebruikers acceptatietesten moeten toetsen vanuit het perspectief van de klanten en gebruikers. Maar hoe creëer je een omgeving waarin een team van jonge onervaren mensen in India niet alleen toetst op requirements, maar ook nadenkt over de vraag hoe de gebruiker het ervaart? Lees meer 

  

TIP - If you can't beat them, join them

Er is al een tijdje een omslag binnen het testen. De aard van het testen verandert niet, de context wel. Vroeger was alles traditioneel Waterfall, hadden we de S(I)T, FAT, GAT en PAT en werden de testen uitgevoerd door testers die er voor waren opgeleid. Lees meer 

  

TIP - Wees dat 'mannetje'

Hoe maak je duidelijk wat testen inhoudt? Dat lukt vrij aardig met de metafoor ‘bouwen van een huis’. Je kunt hier veel testbegrippen aan ophangen: regressie-testen (komt er nog rook uit de schoorsteen?), ketentesten (is de riolering al aangesloten?), driver (we zitten nog niet op het stroomnet, dan gebruiken we toch een stroom-generator). Lees meer 

  

TIP - Test gestructureerd

Bij het verbeteren van een testproces is het zaak alle partijen in een vroeg stadium bij het proces te betrekken. Hierdoor kun je gebruik maken van verschillende expertises en kun je tijdig ingrijpen als het fout dreigt te gaan. Lees meer 

  

TIP - Drie tips om de 'agility' in een team te verbeteren

Veel organisaties denken dat ze al volledig agile zijn, maar in de praktijk blijkt dan dat de transitie nog niet helemaal is afgerond. Verschillende agile-facetten zijn geïmplementeerd, maar de manier waarop er gewerkt wordt is vaak nog niet zo agile. Het blijkt lastig om definitief afscheid te nemen van concepten uit het waterval tijdperk. Zijn organisaties soms bang om te veranderen? Met name het transformeren van hele afdelingen of organisaties vereist veel discipline en een lange adem. In deze rubriek geef ik op basis van mijn eigen ervaringen drie concrete tips die verandering teweeg kunnen brengen en leiden tot efficiënt werken en meer ‘agility’ binnen het team. Lees meer


 

TIP - Wees géén roepende in de woestijn

Er komen in testprojecten allerlei prioriteiten en uitdagingen op je weg. Wordt een gesignaleerd probleem niet opgepakt, beraad je dan opnieuw op het gegeven dat je boodschap niet wordt gehoord. Heb jij de gevolgen wel herkend en beoordeeld? Leg jij het probleem wellicht uit vanuit een verkeerd perspectief? Liggen de huidige prioriteiten dusdanig dat het probleem een obstakel is geworden?  Lees meer 

  

TIP - Wees niet te perfectionistisch

Testers kunnen soms een beetje doorslaan: ze willen dat alles perfect werkt in elke situatie. Voor een ruimtereis naar Mars is dat zinvol. Voor een webapplicatie is het vaak belangrijker dat de functionaliteiten ABC beschikbaar zijn, dan dat functionaliteit A perfect werkt in 38 verschillende browsers. Kijk goed naar de mensen die je systeem gaan gebruiken en richt je op hen. Geef die gebruikers de ruimte om suggesties in te dienen. En besteed je kostbare tijd en energie aan hun concrete wensen, niet op wat ze wel eens zouden kunnen willen. Lees meer


 

TIP - You're gonna have to serve somebody

Het teamresultaat is jouw resultaat. Deel dus je kennis en ervaringen. Houd niets achter, want dat zorgt voor achterdocht en onduidelijkheid. Vergeet je rol als tester niet en durf op te komen voor kwaliteit. Ook dat is service! Kijk waar de risico’s liggen, wat dat voor het project en voor jou persoonlijk betekent. Wat kan met minder aandacht en waar moet je per se vasthoudend in zijn? Stel jezelf de vraag: ‘Hoe kan ik in dit project echt behulpzaam zijn?” Lees meer 

  

TIP - Testplanning gaat over meer dan techniek

De timetable is vaak een ‘mijlpalen planning’. Daarin wordt veelal onvoldoende rekening gehouden met de werkelijke duur van acties en doorlooptijden. De planning is vooral gebaseerd op de datum waarop het project opgeleverd moet worden. Een realistische planning – gebaseerd op de input van projectmedewerkers, concrete acties en beschikbaarheid van mensen – kan weerstand oproepen, maar wordt wel geaccepteerd. Zolang je maar goed beargumenteert. Het resultaat is dat vanuit het hele project commitment voor de planning is. Lees meer 

  

TIP - Manage expectations of testing

Elke tester heeft het wel eens gehoord nadat een bug werd gevonden: “waarom is dit niet getest?” Alsof testen producten ook meteen foutloos maakt ... Testers zullen deze misvatting moeten bijstellen. Het is immers mensenwerk. Hoe groter het project, hoe groter de kans op vergissingen. En die kunnen zitten in de software, de hardware en de (geautomatiseerde) testen. Lees meer 

  

TIP - Test pragmatisch

Bij projecten hoor je vaak dat de testbasis niet volledig is of niet SMART. Dat de realisatie uitloopt, maar dat de releasedatum blijft staan. Dat al bij de start de bugs je om de oren vliegen. Dat gebruikers niet weten wat ze willen. Dat als in productie iets fout gaat, de tester de schuld krijgt. Herkenbaar, toch? Maar is dit alles niet te herleiden tot een gebrek aan transparantie, communicatie en samenwerking? Lees meer 

  

TIP - Pas op met te veel focus op hard skills

Testers zijn vaak de brengers van slecht nieuws – zeker in de ogen van managers en beslissers. Als tester moet ik vaak aangeven dat er een langere doorlooptijd voor de testuitvoering met meer testcapaciteit noodzakelijk is, met gebruikmaking van enge termen als 'risico's' en ‘bevindingen’. Als klap op de vuurpijl geef ik slechts een advies over het gebruik van het nieuwe of aangepaste systeem, waarna de beslisser zelf moet kiezen. Zie dan je boodschap over kwaliteit nog maar eens goed over te brengen. Hoe langer ik in dit vak rondloop, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat goed ontwikkelde soft skills daarbij essentieel zijn. Hard skills zijn noodzakelijk, maar je kunt ze niet effectief inzetten als je niet kunt communiceren, coachen en beïnvloeden. Lees meer

 

TIP - De voorbereiding: onderzoek, praat, leer

Als tester wil je van meet af aan betrokken zijn bij een project: wordt je pas ingeschakeld als alles af is, dan ben je eigenlijk te laat. Hoe kun je je slim voorbereiden? Lees meer 

  

TIP - Geen budget? Open source!

Het kan gebeuren: je werkt aan een project, maar er is geen geld voor testtools. Dan maar je werk doen zonder testtools? Dat hoeft helemaal niet. Er zijn immers uitstekende, gratis open source testtools. Die kun je downloaden voor unittesten, functioneeltesten, performancetesten, securitytesten, en zelfs voor testmanagement.. Lees meer 

  

TIP - Stress? Iedereen pakt z’n verantwoordelijkheid

Als een project onder tijdsdruk staat – de kwaliteit is onvoldoende en de deadline komt dichtbij – is het van belang dat taken en verantwoordelijkheden blijven staan zoals afgesproken. Lees meer 

  

TIP - Visualiseer

Het is niet eenvoudig om een verhaal te vertellen dat tot de verbeelding spreekt. Hoe je je verhaal kracht kunt bijzetten? Maak gebruik van visualisatie! Hiervoor kun je pen en papier gebruiken, maar vaak is het effectiever om samen voor een whiteboard te staan en daarop te schetsen. De ander zal je beter begrijpen omdat jij jouw idee, jouw testverhaal zichtbaar maakt. Lees meer 

TIP - Elke dag een korte conference call

In programma’s en grote projecten komt het maar zelden voor dat iedereen permanent op de zelfde locatie aanwezig is. Zelfs de testers werken vanuit verschillende locaties. Tijdens de uitvoering liggen de testactiviteiten op het kritieke pad, op de voet gevolgd door het management. Een week of twee voor de daadwerkelijke ‘go’ of ‘no go’ wil men het testproces van dag tot dag kunnen volgen. Lees meer 

 

TIP - Gebruik Exploratory Testing

In de wereld van app-development en webportalen is testen niet meer weg te denken. Een techniek die van grote waarde kan zijn – vooral in projecten met een strakke deadline – is Exploratory Testing. Helaas vaak ondergewaardeerd. Exploratory Testing komt regelmatig voor in de ontwikkeling van apps en internetportalen, waarin de ontwikkeling snel moet, in verband met een dynamische markt. Door een testexpert in te zetten in een multidisciplinair team – met projectleider, ontwikkelaar en testexpert – is het mogelijk, samen met de klant, knopen door te hakken en binnen tijd en budget te leveren. Het is wel zaak om de lijntjes kort te houden. Lees meer 

 

TIP - Eerst vriendjes worden

Zorg dat je als coördinator van ketentesten op goede voet komt met alle partijen in de keten. Hiervoor heb je vooral soft skills nodig. Het is nuttig om de sleutelfiguren – testmanager, testers, projectleider, business analist – te leren kennen. Word je als ‘testco’ toegevoegd aan een project dat al loopt, dan is het raadzaam zo snel mogelijk afspraken te maken met de ketenpartijen. Je ziet en spreekt dan de mensen die je verderop in het proces nodig gaat hebben. De meesten zullen dan eerder bereid zijn voor jou een stapje extra te zetten. Lees meer 

 

 

TIP - Veeg niet alleen je eigen straatje schoon 

In de opdrachtomschrijving of werkafspraken zal vermoedelijk weinig of geen aandacht zijn voor issues buiten de specificaties om. Immers, jij test op je testsysteem en de resultaten zijn relatief zwart/wit te interpreteren. Als je de klant proactief informeert over issues rondom het systeem, dan kan hij zich daar beter tegen wapenen. De tester heeft de meest waardevolle rol in systeemontwikkeling als het gaat om het identificeren van issues die de interactie van het systeem met de omgeving teweeg brengt. Zijn de rapportagefunctionaliteiten wenselijk voor gebruik? Zijn de gespecificeerde functies voor zoeken en sorteren wel hanteerbaar? En zal de klant deze interface gebruiken, of zal hij terugvallen op oude, vertrouwde SQL queries?  Lees meer

 

 

TIP - Bouw meteen je Testhulp - "Focus on Feature" 

Sinds we aan de slag zijn met IOT lopen we er regelmatig tegenaan dat we een nieuwe feature bouwen op de IOT-component in een API terwijl we nog geen uitgewerkt product hebben om het in te testen. De leverancier van het IOT-component levert de nieuwe feature op en roept trots “Het werkt!”, waarna wij ons hoofd breken over de afname test en de ingebruikname in een product voor de klant. We kunnen niet wachten op de uitwerking en realisatie van de implementatiein bijvoorbeeld een app (vaak ook weer door een ander team) terwijl we wel nu moeten starten met testen en accepteren. Lees meer

 

 

TIP - Gebruik óók andere testmanagement-stijlen 

Binnen een ‘normaal’ testproject werken we met acceptatiecriteria. Die zijn opgesteld door klanten, op basis waarvan zij de deliverables van een leverancier accepteren. Bij een van onze klanten deden we het ‘anders’. De klant gaf aan wat hij wilde hebben, wij lieten zien hoe wij dit hadden gerealiseerd. Lees meer

 

 

TIP - Beraedt u, ende versint eer ghy yet beghint 

Leveranciers van pakketten als LoadRunner, Visual Studio en Rational Performancetester, willen ons doen geloven dat je hun software alleen maar hoeft te installeren om een goede test te kunnen uitvoeren. Is dat wel zo? Lees meer

 

 

TIP - Voeg Ketentest en Acceptatietest samen

Om een Ketentest (E2E-test) uit te voeren heb je kennis van processen nodig. Testers hebben vaak moeite om deze kennis te vergaren. Om acceptatietesten uit te voeren heb je kennis nodig van de IT-infrastructuur, om bevindingenanalyse te doen en risico’s in te schatten. Lees meer

 

 

TIP - Grondiger testen met een test harness

Wat is een test harness? Het is een software testcomponent dat ervoor zorgt dat we een software component, of de samenhang tussen softwarecomponenten, geautomatiseerd kunnen testen. Het bestaat uit twee delen: een proces (test harness proces, dat draait op het systeem dat we willen testen) en een test harness proxy (waarmee we dit proces kunnen manipuleren vanuit ons testframework). Lees meer

 

 

TIP - Regisseer je leven

15 jaar geleden startte ik als test engineer bij Interpolis Achmea. Als consultant stroomde ik door van test engineer naar testmanager. Veel gezien en geleerd en altijd op zoek naar die uitdaging die mij gelukkig maakt. Vandaag de dag is de markt sterk onderhevig aan verandering. Technologische vernieuwing vergt sociale innovatie. Het werk moet slimmer, flexibeler en dynamischer uitgevoerd worden. Zo zoeken bedrijven continue naar vernieuwing op het gebied van samenwerking. Ze willen niet meer op de traditionele top down manier werken. Deze voortdurende transitie zorgt er voor dat ik na 15 jaar nog steeds iedere dag met een grote glimlach op mijn gezicht aan het werk ben. Wat zijn dan mijn belangrijkste tips voor jou? Lees meer

 

 

TIP - Zijn we op de goede weg?

Als nieuwe tester bij een project begin ik vaak met kennismaken met het team en de klant. Ik lees alvast het projectplan, de designs en achtergrond en heb al even gekeken naar de huidige opzet van de applicatie. Ik denk dat het van groot belang is om mijn testvaardigheden af te kunnen stemmen op de omgeving waarin ik mij zal gaan bewegen. Social skills zijn daarbij van groot belang. Wat als die omgeving niet inziet hoe belangrijk die interactie is? Lees meer

 

 

 


 

TIP - Geef inzicht in je werk

Als testers hebben we vaak moeite met het inschatten van ons werk. We weten immers niet hoeveel testgevallen we moeten afleiden uit de testbasis. We weten ook niet hoeveel bevindingen we gaan doen en hoeveel hertests daarvoor nodig zijn. Omdat we ‘precies’ willen zijn, vinden we vaak een onnauwkeurige schatting niet goed genoeg. Daarom rapporteren we maar liever niets – lastig voor onze opdrachtgevers. Lees meer 


TIP - Stel klantbeleving centraal

Beste Test gelovigen.
Welkom allen, Welkom in ons testbisdom! Ik begin deze preek met mezelf. Zoals u al weet ben ik geboren in Maastricht, ben ik aan de start van mijn werkende leven naar de randstad verhuisd. Ook weet u dat ik ooit ben gestart als ‘broekie’ in de IT, zonder een IT achtergrond te hebben.
“Wat was dat vloeken in de kerk zeg!”
Maarrrr… beste testgelovigen; We hebben vol gehouden en zijn nog steeds actief in ons geloof! AMEN! HULDE! Lees meer 

TIP - Van waterval naar agile

Als (t-shaped) testanalist/engineer ben je onderhevig aan verschillende aspecten van het vakgebied. Ik merk sinds een paar jaar een sterke transitie van waterval naar agile ontwikkelmethode, waarin andere maatstaven zijn gesteld om in korte cyclus een zogenaamde “shippable” product te leveren. Echter is de omslag naar Agile mindset geen sinecure en vergt veel tijd voor de juiste adaptatie. Naar mijn inziens is de adaptatie periode hierdoor de meest onderschatte proces om full-force gesmeerde (scrum)team te werken. Daarvoor heb je tijd en eeb leercurve nodig om zo een transitie voldaan door te lopen. Dit proces kan per project en bedrijf verschillen, afhankelijk in welke fase van transitie naar Agile zich bevindt. Om deze stelling concreet te maken; Het pallet is van waterval naar agile-en waterval tot volledig agile naar devops breed. Lees meer 

 

TIP - Test alle aspecten bij datacenter migratie

Situatie: Datacenter migraties zijn grote tot zeer grote trajecten (30 tot 900 applicatieomgevingen, meer dan € 40 miljoen budget). Ze worden ingegeven door verplichte aanbestedingen van instanties, verouderde datacenters en bedrijfsfusies en bedrijfsafsplitsingen. Het probleem is dat de applicaties, Operating Systems en databases niet goed gedocumenteerd zijn en vaak verouderd. Bij een datacenter migratie zal alle informatie van de IST-situatie (zoals het nú is) goed in beeld moeten zijn om de businessrisico’s onder controle te houden. Lees meer 

 

TIP - Houd je opdracht in het vizier

Als Testmanager ben je ook politicus en diplomaat. Het testen komt vaak pas aan het einde en daar komen alle ‘overgebleven’ problemen samen of dienen zich nieuwe aan. Zoals onvoldoende requirements of onduidelijke afspraken met de leverancier. De kunst is om het resultaat van het project te laten beoordelen, niet het testen. Lees meer 

 

TIP - Durf te recyclen

Gebruik producten uit eerdere projecten opnieuw, als je daar goede ervaringen mee hebt. Bijvoorbeeld door een template voor testspecificatie te hergebruiken uit andere projecten – eigen projecten of projecten die door de partij waar je bent ingezet al succesvol zijn afgerond. Scheelt tijd, geld en frustratie. Lees meer 

TIP - Communiceer meer face to face

In ons vak communiceren we veel op papier: FO’s, TO’s, PID’s, requirements – noem maar op. Toch komt het nog steeds voor dat de key user niet goed wordt begrepen. Daarom: blijf in contact met de gebruiker, praat, luister, vraag door. Het is onze taak hem of haar ervan te doordringen dat ‘wat hij ziet’ is ‘wat hij krijgt’. En ja, dat roepen we regelmatig, maar we vergeten het zo vaak ... Lees meer 

 

 

 

TIP - Wettelijke verplichting of test verbetering?

De afgelopen jaren is de wetgeving rondom de beveiliging van persoonsgegevens steeds strenger geworden en de boetes die met overtreding van deze wetgeving gepaard gaan steeds hoger. De Europese wetgeving GDPR en de daarvan afgeleide Nederlandse Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) verbieden het testen met naar natuurlijke personen te herleiden persoonsgegevens. Binnen vele organisaties wordt echter op dit moment gewerkt met kopieën van productiedata in hun teststraten. De wetgever heeft bedrijven en instanties twee jaar de tijd gegeven om maatregelen te nemen om aan deze wetgeving te voldoen. Dit betekent dat uiterlijk op 25 mei 2018 alternatieven hiervoor dienen te worden ingericht. Lees meer 

TIP - Test functionele wijzigingen op een emulator

Bij IceMobile hebben we een methode ontwikkeld waarmee we de efficiëntie van het testen hebben verhoogd – door het bepalen wanneer we testen op emulators of fysieke devices, of wanneer we iets automatiseren. Het testen op fysieke devices is nu nog maar een klein deel van ons testproces. Ik denk dat het testen op veel verschillende fysieke devices niet altijd nodig is, wanneer het gaat om functionele wijziging in de software. Daarom: functionele wijzigingen test je op een emulator! Lees meer 

 

TIP - Test in de praktijk

Zorg ervoor dat je testbasis definitief is en goedgekeurd door de opdrachtgever. Is dit niet het geval, dan kunnen de opdrachtgevers steeds aanpassingen doorgeven aan de schrijver van de FO’s. Als de testbasis definitief is, worden alle aanpassingen in de toekomst behandeld als Change. Mocht er helemaal geen FO beschikbaar zijn, zorg er dan voor, dat je een duidelijke (SMART) lijst van requirements hebt als testbasis, en dat deze lijst is goedgekeurd. Lees meer 

 

TIP - Wees diplomatiek bij complexe projecten

Veel gehoord: ‘Om goed te kunnen testen, moeten we wel goede requirements hebben’. Daar kun je over debatteren. Maar dat dit geldt voor testanalisten is evident. Wat is er dan belangrijk voor een testmanager om zijn werk goed te doen? En dan met name in omgevingen die gekenmerkt worden als politiek gevoelig en complex? De sleutel zit ‘m in het in kaart brengen van die omgeving. Wat voor mensen zijn het? Wat zijn hun belangen? Wat doen ze het liefst: mailen, bellen of een persoonlijk gesprek? De antwoorden hierop bepalen vervolgens je stijl van communiceren. Lees meer 

TIP - Heb oog voor belang van opdrachtgever én klant

Als tester ben je ‘beheerst schizofreen’. Enerzijds denk je vanuit het belang van de opdrachtgever, anderzijds vanuit het belang van de klant. Als je mazzel hebt, zijn beide rollen verenigd in dezelfde persoon, maar dat is zelden het geval. Geen nood: ‘beheerst-schizofreen’ zijn kun je leren. Lees meer 

Gaat de tester pur sang echt verdwijnen?

Volgens de toekomstvoorspellingen gaat de tester echt verdwijnen. Als je de stukken moet geloven, bestaat de rol in 2030 niet meer. Ver van mijn bed show, denk je dan. Maar de rol wordt overgenomen door de machines, met de komst van AI. Lees meer 


TIP - ‘Expliciet testmodellen’

Steeds vaker zien we dat Model-Based Testing (MBT) wordt gebruikt voor het testen van software. Logisch, omdat we niet meer kunnen testen zoals we gewend waren, binnen de traditionele ontwikkelingsprocessen. We zullen als tester moeten anticiperen op nieuwe manieren van werken. Eigenschappen als interactief, iteratief, incrementeel en multidisciplinair moeten passen binnen de testaanpak. MBT gaat hier op in, met als voorwaarde dat deze nieuwe manier van testen correct wordt toegepast. Lees meer 

TIP - Herken negatieve gevoelens

Als tester ben je constant alert op eventuele problemen, vind je vaak als eerste de bugs en heb je inzicht in de risico’s van project en product. Je wilt dit soort zaken graag delen met anderen, maar als je dat doet, hoor je soms: ‘Heb je die tester weer: wat moeten we doen, rennen?’ Als tester word je vaak gezien als de boodschapper van slecht nieuws. Hoe voorkom je dat ze jou als zeurpiet bestempelen? Lees meer 

TIP: Visual Thinking, probeer het gewoon!

75% van de mensen denkt in beelden. We doen dit zonder er over na te denken en we zijn er van nature zeer goed in. Maar onze huidige manieren van werken zijn vooral gericht op taal. Er is niets mis met taal, maar het introduceren van beeld in zo’n talige omgeving brengt voor veel mensen een welkome afwisseling. Visual Thinking is daar een goed voorbeeld van. Lees meer 

Jaarlijkse verkiezing meest twijfelachtige uitdrukking binnen de testwereld

In de jaarlijkse verkiezing van het Instituut voor de Nederlandse Taal werd genderneutraal als meest irritante woord gekozen van 2017. De testwereld is ook niet vreemd van woorden en uitdrukkingen die bij menigeen kriebels doen opwekken. Tijdens de eerste editie van de verkiezing van “Twijfelachtige woorden binnen de Testwereld” is de volgende selectie gemaakt door een zorgvuldig samengesteld panel van testprofessionals. Lees meer 

TIP: Vragende testgevallen kosten minder tijd

Het specificeren van testgevallen is vaak nuttig om anderen te laten zien wat de testers testen. Het dient ook als leidraad voor de testers tijdens de testuitvoering. Soms is het zelfs verplicht om testgevallen vast te leggen. Op basis van de specificaties ontwikkelt de tester de testgevallen, die meestal zijn opgebouwd uit een uitgangssituatie, een actie en een verwachting. So far so good. Lees meer 

TIP: Vragen verbindt

Een groot deel van mijn dag bestaat uit het stellen van vragen aan collega’s uit verschillende disciplines. Het goed stellen van vragen is echter heel iets anders dan een poging om aan specifieke informatie te komen. Hoewel dit ook nodig is beschouw ik het stellen van vragen als iets meer. Lees meer 

TIP: Denk aan vandaag, niet aan morgen

Beperk je tot het testen van zaken die nú af zijn, laat je niet afleiden door functionaliteit die nog niet bestaat. Testers die gewend zijn om in een watervalproject te werken en nu testen in een Agile (scrum) project, zullen moeten leren om hun ‘testenergie’ te beperken tot waar het zinvol is. Lees meer 

TIP: Feedback van je leveranciers

Organiseer twee keer per jaar een sessie met IT-leveranciers. Daar geef je elkaar feedback op het testproces. Dat verbetert niet alleen dit proces, het zorgt ook voor een betere  samenwerking tussen klantorganisatie en IT-leveranciers én tussen de IT-leveranciers onderling. Hou je wel aan de spelregels van zo’n sessie. Lees meer 

TIP: Toon het belang van goede testbasis

Requirements worden vaak slecht omschreven en overgenomen uit diverse documenten. Vaak zijn ze door verschillende mensen geschreven. Het is verwarrend als daardoor één wens in meerdere requirements voorkomt. Ook het functioneel ontwerp kan vaak beter: het toevoegen van een paar screenprints maakt heel veel duidelijk. Krijg je als tester de kans om, samen met de business/opdrachtgever, goede templates voor de testbasisdocumenten op te stellen, dan bespaart dat tijd en ergernis en het voorkomt miscommunicatie. Bovendien kan je zo nóg eerder defects opsporen. Lees meer


 

TIP: Korte lijn met softwareontwikkelaar

Jouw toegevoegde waarde als tester wordt beter zichtbaar als je informatie oplevert waar je stakeholders echt op zitten te wachten. Ga daarom verder dan de standaard risicoanalyse en vraag je stakeholders wat het voor hen betekent als de software goed getest is. Vraag ze naar hun worst nightmare. En stel de the-bugsyou-don’t-want-to-find-in-production vraag. Door te vragen naar hun beleving, breng je verhalen naar boven over eerdere projecten, over productieverstoringen en de impact als er straks iets misgaat. Je weet dan waarover zij zich werkelijk druk maken. Lees meer


 

TIP: Korte lijn met softwareontwikkelaar

Heb je je wel eens boos gemaakt over een softwareoplevering die te laat kwam? Die bovendien slecht testbaar was en vol fouten zat? En natuurlijk vond de softwareontwikkelaar jou de zeurpiet ... Hij had nog gelijk ook. Blijkbaar had je geen realistische verwachtingen en had je verzuimd met de softwareontwikkelaar af te stemmen wat wel en niet getest kon worden. Hoogste tijd dus om de muur tussen ontwikkelaar en tester te slechten. Samen zijn jullie een sterk team. Lees meer


 

TIP: Persoonlijke groei, valkuilen

Vandaag had ik een interessant gesprek met een collega die twijfelde of dit wel de juiste opdracht voor hem was, omdat niet alles even soepel ging. Het was een mooi gesprek en we hadden het over valkuilen en persoonlijke groei. Als je bewust bezig bent met groei, dan zal je vermoedelijk ook je collega’s wel eens om feedback vragen. En dan probeer je hopelijk iets verder te gaan dan het vissen naar complimentjes. Wat hebben ze te melden? Krijg je bijvoorbeeld wel eens te horen ‘pick your battles!’? Lees meer


 

TIP: Eerst ‘wat’, dan ‘hoe’

Op basis van acceptatiecriteria bepaal je wát er getest moet worden. Deze criteria kan je koppelen aan kwaliteitsattributen. En dat bepaalt in grote lijnen wat voor type tests er uitgevoerd moeten worden. Op dat moment kun je nadenken over hóe je wilt testen. Testautomatisering is een optie, die je moet overwegen. Inderdaad ‘moet’, want handmatig testen kan inefficiënt of zelfs onmogelijk zijn. Lees meer


 

TIP: Internationaal testmanagement: creëer testidentiteit

Als testdirector kreeg ik de opdracht om een internationaal testteam, verdeeld over twee continenten en tien landen tot een geheel te smeden. Het ging om een testprogramma waarbij tien NAVO landen vijf jaar lang hebben samengewerkt aan een tactical command and control information system. Ik laat je zien welke aspecten hebben bijgedragen aan het succes van het team. Lees meer


 

TIP: Testautomatisering: quick & dirty

Test-automatisering is een investering, bij veel projecten zelfs een grote investering. Vaak duurt het te lang voor je resultaat ziet. Of de stekker gaat eruit nog voor de eerste testcases uitgevoerd kunnen worden. Start het testautomatiseringsproject zodanig dat snel – binnen enkele weken! – inzichtelijk wordt of de gekozen weg succesvol zal zijn. En om snel de toegevoegde waarde te laten zien: begin klein! Ik geef je daar drie voorbeelden van. Uit  mijn eigen praktijk, bij opdrachtgevers in de high-tech industrie. Ze werken vanzelfsprekend ook in andere sectoren. Lees meer


 

TIP: Mensen zijn belangrijker dan tools

Individuals and interactions over procedures and tools’. Zo luidt het eerste statement in het Agile Manifesto. Kortom, mensen zijn belangrijker dan tools. In de transitie van Waterval naar Scrum wordt de menselijke factor vaak vergeten, en dat is de reden dat zo veel projecten sneuvelen. Ga daarom vooraf na of je wel het goede team hebt: qua skills, qua klik. Meten is weten. Lees meer
 


TIP: Betrek collega’s, maak ze pro-actief

Het is heel waardevol om vanaf de start helder en breed te communiceren met de teamleden en acceptanten, afhankelijk van de rol en opdracht. Bij de start van het project kun je dit inhoud geven door kennismakingsgesprekken te voeren. Zo krijg je helder wat iemands verantwoordelijkheden zijn. Ook kun je afspraken maken over wederzijdse verwachtingen. Lees meer
 

TIP: Ketentesten? Hoebedoellu?

In testtrajecten, zeker bij externe leveranciers, wordt ketentesten snel een ondergeschoven kindje. Met ketentesten bedoelen we de connectiviteitstest (de aansluiting van een interface), de interfacetest (komen de gegevens correct over?), de systeemintegratietest (meerdere systemen voeren samen functies uit) of de End-to-End-test (ondersteunen alle systemen samen de processen goed?). Lees meer
 

TIP: Risk poker: tijdwinst en weloverwogen keuzes

Om de testaanpak te bepalen van een userstory, kunnen we gebruikmaken van testtechnieken. Die helpen ons in het behalen van een bepaalde testdekking, die we nodig hebben om te voldoen aan de acceptatiecriteria. Maar niet elke userstory heeft dezelfde coverage nodig. Een gedifferentieerde testaanpak is aan te bevelen om een goede balans te vinden in het testwerk. Om dit te realiseren kunnen we risk poker toepassen, de tegenhanger van het in SCRUM teams veel gebruikte planning poker. Lees meer 

TIP: Maak áltijd een functioneel ontwerp

Ik werkte ooit als pensioenanalist bij een pensioenuitvoerder. Het testen stond er nog in de kinderschoenen. IT en pensioenadministratie (gebruiker) opereerden pas sinds kort los van elkaar. Ik was de link tussen deze twee afdelingen. Ouwe-jongens-krentenbrood vierde hoogtij: slechte communicatie, mondelinge afspraken, informele emails. Lees meer
 

TIP: De kracht van het onverwachte

Door een ongebruikelijke invoer, vind je soms opmerkelijke fouten – bugs far beyond imagination. Ik adviseer daarom reguliere testen aan te vullen met exploratory testen. Bij het testen van nieuwe opleveringen – aanpassingen in bestaande programmatuur of nieuwe applicaties – zijn de reguliere testen gebruikelijk. Denk aan het doorlopen van alle mogelijke paden. Aan de regressietest. Aan het controleren van validaties: worden de regels voor de invoer bij bepaalde velden correct nageleefd? En een regressietest moet beoordelen of de nieuwe functionaliteit de oude niet heeft veranderd: kloppen de berekeningen en worden op het juiste moment de juiste formulieren, e-mails en sms’en verstuurd? Lees meer


 

TIP: Laat je niet beperken door de testbasis

Vaak gaan testers er vanuit dat alles beschreven kan worden in documentatie, een volledige beschrijving in functionele specificaties. Dit wordt dan gezien als de testbasis.  Je vergelijkt de testbasis met de software en de verschillen hiertussen zijn bugs. Als alles vergeleken is weet je wat de kwaliteit van een product is. Of niet? Vanuit jarenlange ervaring en gesprekken met andere IT’ers weet ik dat geschreven documentatie (als het er überhaupt is), nooit volledig, eenduidig, tot in de detail beschreven en al verouderd is op het moment van schrijven. Er zijn testers die zich gemotiveerd voelen om de organisatie waar ze in werken te helpen met het schrijven van goede functionele documentatie door technieken te gebruiken zoals UML, Flow diagrammen, Gherkin, et cetera. Lees meer

 


TIP: Niet iedereen is hetzelfde!

Afgelopen weken heb ik een communicatietraining mogen verzorgen voor een middelgroot IT bedrijf over de communicatie met hun opdrachtgevers, hun interne- en externe collega’s. Wat direct weer opviel was dat vele techneuten een hele logische en feitelijke manier van denken hebben. Dat is hun kracht, daarmee kunnen ze makkelijk problemen oplossen, verbanden leggen en technische uitdagingen aangaan. Vanuit die logische gedachten denken zij echter vaak dat iedereen denkt zoals zij denken. Dat is toch logisch?? Zij denken heel logisch, dus zal iedereen wel zo denken. Lees meer

 

 

TIP: Laat je niet op de kast jagen!

Je hebt alle testsoorten die in scope zijn succesvol afgerond. Alle bevindingen die gedetecteerd zijn, zijn opgelost en succesvol gehertest. Als Test-/Quality manager Releases heb je een vrijgave advies afgegeven om het stukje nieuwe functionaliteit / change naar productie te brengen. Gewoon goed werk geleverd vind je zelf en tóch tijdens deployment naar productie gevolgd door wat checks komt aan het licht dat het niet werkt! Gevolg je krijgt te horen: “Is het wel goed getest?”, “Kan het testrapport worden opgestuurd?”, “Welke testen zijn uitgevoerd?” Je vraagt je dan heel terecht af wat er aan de hand is na bijv. weer een release, terwijl het van te voren is getest? Lees meer

 

TIP: Beloon acceptatie testers voor hun inzet

Deze tip is vooral van toepassing op development teams binnen internationaal opererende organisaties, met acceptatietesters die 'op afstand' mee-testen in een UAT.  Een bekend probleem hierbij is dat de participatiegraad vaak erg tegenvalt, vooral ook omdat de gebruikers/testers zich op een fysiek andere locatie en vaak in een andere tijdszone bevinden.Een acceptatietest waarbij testers samen in een ruimte komen testen op een specifiek gepland moment, is nog wel goed te sturen. Echter hoe verder weg men zich bevindt, hoe meer grip je hier op verliest, hoe groot hun toewijding ook is. Iedereen heeft het altijd druk-druk-druk en acceptatietesten is dan iets wat extra op hun bord komt, en schiet er dan snel bij in. Lees meer

 

TIP: Uit je comfortzone stappen

De begrippen communicatieve vaardigheden en uit je comfortzone stappen worden tegenwoordig veelvuldig gebruikt. Met name in relatie met werken binnen Scrum. Wanneer ik dan wel eens vraag: hoe doe je dat dan? Krijg ik als antwoord: vooral trainingen volgen en vervolgens moet je het zelf doen. Het eerste is niet zo moeilijk er zijn genoeg trainingen op het gebied van communicatieve vaardigheden, presentatietechnieken of didactische vaardigheden. Maar dan komt het, hoe stap je uit je comfortzone. Heel veel mensen vinden het namelijk eng om voor een groep te gaan staan of om hun mond open te doen in een groep. Dat probleem had ik 25 jaar geleden ook. Lees meer


TIP: Gebruik een 'magisch kwadrant' om impediments op te lossen

Tijdens een van mijn opdrachten waar ik als testcoördinator werkzaam was, leidde ik eens een team van testprofessionals tijdens een verbetertraject.
Een retro sessie had eerder al naar voren gebracht dat ons team te maken had met structurele impediments en na een nachtje erover geslapen te hebben zette ik het onderstaande model op naar voorbeeld van een zogenaamd 'magisch kwadrant'. Lees meer

 


TIP: Wat doe je als er geen of geen volledige testbasis aanwezig is?

Hoe vaak zien we nog dat de tester wordt gevraagd om te testen zonder dat er functionele specificaties (testbasis) aanwezig zijn. En helaas zien we ook nog te vaak dat de tester daarmee gewoon instemt en het systeem gaat testen. Maar is dit eigenlijk wel mogelijk? Als we kijken naar de definitie van testen, is het antwoord snel gegeven
Lees meer

 

TIP: Focus als testmanager op je skills

Er doen zich altijd wel zaken voor die in de ogen van de projectmanager niet kunnen wachten op een standaard rapportage. Ik zie dan vaak dat hij de testmanager bevraagt over de gevolgen voor het project. Dit verscherpt de hiërarchische verhouding, die in het project-organigram toch al scheef lag. De testmanager zit daarmee direct in de verdediging en kan bijna niets meer goed doen.

Lees meer

TIP: Leer van fouten - Jan van Moll 

Natuurlijk, je doet je best om defects te pakken, voordat je het product vrijgeeft. Toch zie je na de release vaak nare fouten. “Hoe kunnen we die nou gemist hebben?”, hoor je dan op verwijtende toon. Het is zaak de fouten snel te herstellen, maar belangrijker nog is te weten wat er écht mis ging. En dan bedoel ik ook écht! Dus niet alleen focussen op het technisch falen, want dat is zelden de oorzaak.

Lees meer

TIP: Vraag: ‘hoe stellen we vast dat …?’

Testers klagen vaak dat de specificaties niet SMART, niet testbaar zijn. Je kunt dat in je reviewcommentaar vermelden. Of van de daken schreeuwen dat ‘testbaarheid verplicht is’. Ik heb meegemaakt dat vervolgens een paragraaf ‘testbaarheid’ in het template voor de specificaties werd opgenomen. Dat hielp, maar niet heus. Wat kan je dan wél doen? Vraag door en begin zo: ‘Hoe stellen we vast dat …?’ In praktijk gaat dat als volgt:

Lees meer