Menu

Aantal leden:
834
Aantal jaren testervaring:
10499
Aantal leden:
834
Aantal jaren testervaring:
10499
Word nu lid

Test alle aspecten bij datacenter migratie

Naam  Rob Verplanke
Functie Managing Consultant Quality Solutions
Bedrijf KPN Consulting

Situatie: Datacenter migraties zijn grote tot zeer grote trajecten (30 tot 900 applicatieomgevingen, meer dan € 40 miljoen budget). Ze worden ingegeven door verplichte aanbestedingen van instanties, verouderde datacenters en bedrijfsfusies en bedrijfsafsplitsingen. Het probleem is dat de applicaties, Operating Systems en databases niet goed gedocumenteerd zijn en vaak verouderd. Bij een datacenter migratie zal alle informatie van de IST-situatie (zoals het nú is) goed in beeld moeten zijn om de businessrisico’s onder controle te houden.

Complicatie: De problemen beginnen al bij de inventarisatie van de samenstelling van de te verhuizen componenten. Als niet duidelijk is welke interfaces een applicatie heeft, zal na verhuizing ook niet duidelijk zijn of alle interfaces ook zijn meegenomen naar de nieuwe omgeving. Vaak zal een server, waar de applicatie op draait, een ander IP-adres krijgen. Alle onderkende connectiviteiten moeten worden aangepast aan deze nieuwe IP-adressen. En de firewallsettings en poorten op de servers moeten worden geconfigureerd.

Oplossing: Onderwerp alle componenten aan een technische test. Alle zaken die bekend zijn en al of niet veranderen, moeten getest worden. Servers die nieuw worden opgeleverd, worden getest of deze build-as-designed zijn. Maar wat blijkt: 15% van de (nieuw) opgeleverde servers voldoet niet aan de specificaties, zoals in de designs is vastgelegd. Alle aangebrachte connectiviteiten worden getest. Ook hier is de ervaring dat connectiviteiten vaak niet in één keer correct worden opgeleverd. Verstandig is om na verhuizing van de applicatie (copy *.*) of bij een nieuw opgebouwde applicatie een beperkte applicatietest uit te voeren. Zo kun je beoordelen of het starten met de functionele acceptatietest wel zin heeft.