Menu

Aantal leden:
835
Aantal jaren testervaring:
10504
Aantal leden:
835
Aantal jaren testervaring:
10504
Word nu lid

Test gestructureerd

Naam André van Asperen
Functie CEO / Testmanager
Bedrijf Evanjo-Soft Kft

 

Bij het verbeteren van een testproces is het zaak alle partijen in een vroeg stadium bij het proces te betrekken. Hierdoor kun je gebruik maken van verschillende expertises en kun je tijdig ingrijpen als het fout dreigt te gaan.

Het is belangrijk om een duidelijk en eenduidig proces in te richten. Hiervoor dienen afspraken, processen en documentvoorbeelden te worden ontwikkeld of aangepast. Deze moeten door het hele testteam worden geaccepteerd en gebruikt door het hele traject heen. Zo voorkom je discussie over de te volgen werkwijze.

Zorg dat iedereen tijdig en correct wordt geïnformeerd over de manier van werken. En zie er op toe dat iedereen zich hier ook aan houdt. Stel een testcoördinator aan om dit in de gaten te houden. Die zorgt dat betrokken binnen en buiten het team goed zijn geïnformeerd. En dat de informatie voor iedereen inzichtelijk en toegankelijk is. Belangrijk is ook een duidelijke structuur, waarin alle processen en afspraken zijn terug te vinden.

Het is noodzakelijk om over alle processen en fases te rapporteren, bij te houden en resultaten vast te leggen. Je bent dan in staat knelpunten te traceren en gerichte verbeteracties door te voeren. Zorg dat dit een vast onderdeel wordt in het proces en niet vrijblijvend blijft. De voordelen die je zo behaalt zijn vaak aanzienlijk.