Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Werk samen met auditors

Naam Egbert Bouman
Functie Practice Manager
Bedrijf Valori

Word vrienden met auditors, want testen en auditing groeien naar elkaar toe. Het doorlichten en beoordelen van een proces of organisatie valt onder ‘auditing’. Kunnen testers dit niet beter aan die specialisten overlaten? Niet helemaal, want er is een grote overlap tussen testen van informatiesystemen en ‘auditen’ van IT en business-processen en organisaties. De integratie van testwerkzaamheden in de reguliere audit- en accountantcyclus staat nog in de kinderschoenen, dus samenwerking en afstemming is rond het thema risicomanagement hard nodig!

Wat voorheen ‘slechts’ een proces was – een werkwijze conform handboeken en voorschriften – is nu ‘hard’ vastgelegd in de systemen. Het beoordelen van de processen en de verantwoordelijke managers en organisatie kan niet los van een beoordeling van deze systemen gebeuren. Het grootste deel van het werk van de auditor bestaat uit het vaststellen of de door de software uitgevoerde controles resulteren in de juiste financiële berekeningen. Strikt genomen is dat de omwenteling van handmatige naar geautomatiseerde controles.

Door de wol geverfde testers, met affiniteit voor business en communicatie, zijn prima voorgesorteerd om goede auditors te zijn. Ze hebben de systematische aanpak, de tools en de attitude. Wat zij nog missen zijn de specifieke auditvaardigheden, de opleiding én de officiële erkenning die de audit beroepsgroep kenmerken. Omgekeerd heeft een goede auditor verstand van IT-systemen en IT-architecturen. Maar technische en functionele testen en het proces van verkrijgen van acceptatie door de gebruikers, kan de auditor beter aan testers overlaten. Twee tips voor de tester:

1) Beschouw architecten, controllers en accountants als stakeholders en acceptanten.
Zij zijn serieuze belanghebbenden en kunnen de vrijgave van een project of systeem blokkeren. Het is beter om daar tijdig aandacht aan te besteden. De opdrachtgever zal er blij mee zijn.

2) Pak een rol bij de voorbereiding op een audit.
Audits zullen vanwege hun formele en wettelijk geregelde onafhankelijkheid altijd een eigen plaats houden. De essentie is immers dat ze niet aangestuurd worden door het lijnmanagement. Maar het ‘rapportcijfer’ kan wel sterk beïnvloed kan worden met een gedegen voorbereiding. Testers kunnen een grote rol spelen in de voorbereiding (pre-audits) en het vooraf benoemen van verbeterpunten.