Menu

Aantal leden:
824
Aantal jaren testervaring:
10365
Aantal leden:
824
Aantal jaren testervaring:
10365
Word nu lid

Kom uit je comfortzone

Naam Wilcor Toele
Functie Senior Testmanager
Bedrijf -

Ik begeleid nu een migratie van applicaties die verhuizen van het ene datacenter naar het andere. De uitdaging is om Management, Business, Infrastructuur en Architectuur in een vroeg stadium dezelfde kant op te laten kijken. Als testmanager moet je je goed verdiepen in de materie, zodat je kunt meedenken én vooruit denken over de manier waarop je de testaanpak wilt definiëren en de ontvangende organisatie kunt managen. Let ook op hoe de administratieve procedure loopt in de nieuwe organisatie. Het is niet vanzelfsprekend dat de ‘oude procedures’ daar werken. Onjuiste aanvraag van rechten en toegang tot de applicaties kan onnodig vertragen.Met structuur bedoel ik de testplanning en testscripts. Denk bij ondersteuning aan inhoudelijke kennis van de tester over het systeem en het te testen proces, de testbegeleiding, een tool voor registratie van de bevindingen en voldoende kennis over het uitvoeren van een test. Dankzij de combinatie van structuur en ondersteuning kan de tester zich volledig concentreren op het testen van het systeem. Zo wordt het belangrijkste bereikt wat met testen wordt nagestreefd: een correcte beoordeling van de kwaliteit van het opgeleverde systeem.

Baken ook je taken en verantwoordelijkheden goed af en zorg dat de organisatie in een meewerkende rol zit. Anticipeer op je omgeving, neem niet alle informatie klakkeloos aan. Ga op onderzoek uit, praat niet alleen met de architecten maar ook met de DBA’ers. Vraag hen hoe zij kijken naar het inrichten van nieuwe databases en de manier waarop de gebruikers de juiste rechten ontvangen. Licht ook de projectmanager goed in, vertel hem waar je mee bezig bent. Zorg er voor dat hij je voedt met de informatie die belangrijk is voor jouw werk. En luister goed naar de gebruikers, zij weten welke onderdelen nodig zijn om goed te kunnen functioneren.