Menu

Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Aantal leden:
820
Aantal jaren testervaring:
10299
Word nu lid

Testautomatisering: begrijpelijk voor alle stakeholders

Naam Mark Barzilay
Functie Directeur
Bedrijf SpriteCloud

E en van de valkuilen van testautomatisering is dat men ‘alles’ wil automatiseren en zo testers wil vervangen. Handmatig testen blijft echter nodig, zeker bij complexe software en nieuwe functionaliteit. Wij zien dat een belangrijk doel van testautomatisering is om het de functionele tester gemakkelijker te maken, zodat hij of zij zich op de complexere tests kan richten. Dit verhoogt de testdekking. Dan moet het wel voor alle testers duidelijk zijn wat exact gedekt wordt door de geautomatiseerde tests. Belangrijk dus dat alle geautomatiseerde scenario’s begrijpelijk zijn voor de testers en dat ze gemakkelijk leesbaar zijn (wat doet een bepaald scenario?). Een bekend, gemakkelijk framework is daarbij van belang. Met het framework Cucumber bijvoorbeeld kun ‘begrijpelijke’ tests opzetten.

Begrijpelijke, leesbare geautomatiseerde tests zorgen ervoor dat het uitvoeren en analyseren van de resultaten niet afhankelijk is van één persoon. Wat je vaak ziet, is dat testautomatisering verloren gaat zodra de persoon, die het heeft opgezet, niet meer in staat is het te onderhouden. De volgende stap, minstens zo belangrijk, is dat de resultaten begrijpelijk zijn. Niet alleen testers hebben profijt bij toegankelijke en transparante resultaten. Wanneer ook de releasemanager of productmanager regelmatig de resultaten (of samenvattingen) ontvangt of kan inzien, zal de testautomatisering deels als monitoring dienen. Het hele team krijgt dan een gevoel bij de huidige kwaliteit van de software.

Start met gemakkelijke, maar business-kritieke testscenario’s (zoals: inloggen op website, product in winkelmandje). Houd de scenario’s kort en houd het bij één functionaliteit. Met een falend scenario – inloggen, dan product in winkelmandje – heb je immers geen idee wat er fout is. Pas als er voor alle stukjes functionaliteit een kort, apart scenario is, en de tests frequent en stabiel draaien, kun je nadenken over langere user scenario’s die meerdere functionaliteiten omvatten.