Menu

Aantal leden:
834
Aantal jaren testervaring:
10499
Aantal leden:
834
Aantal jaren testervaring:
10499
Word nu lid

Praat in plaatjes

Naam Benjamin Timmermans
Functie Trainer
Bedrijf Improve Quality Services

Ik geef veel testtrainingen en zie dat menigeen worstelt met de voortgangsrapportage. Als tester wordt je regelmatig gevraagd dit soort rapportages op te stellen voor het hoger management. Bijvoorbeeld voor de testmanager, projectleider of lijnmanager. Als ik mijn cursisten vraag wát gerapporteerd moet worden, hoor ik steevast als eerste: testgevallen (aantallen uitgevoerd, passed, failed, to do) en bevindingen (totalen, status, prioriteit, ernst).

Als ik vervolgens vraag hóe ze deze zaken rapporteren, hoor ik vaak dat ze dat doen met getallen en tabellen. Bijvoorbeeld: 67 testgevallen uitgevoerd, waarvan 43 passed, 24 failed en nog 45 to do. 83 bevindingen waarvan 10 met prio High, 30 met prio Medium en 43 met prio Low. Plus informatie over de status: nieuw, open, closed, hertest. ‘Zo weet de manager toch precies wat de status is?’, hoor ik de rapporteer dan zeggen. Helaas, de manager weet maar één ding: het is nog niet af.

Hoe komt het toch dat de boodschap vaak niet goed naar voren komt? We zijn geneigd onze rapportages als snapshot op te stellen: we rapporteren de stand van zaken op dít moment.

Een snapshot heeft veel meer waarde als je het kunt vergelijken met snapshots van de afgelopen periode. Sterker nog, als je een aantal snapshots achter elkaar zet, krijg je een trendlijn. En dan kun je een voorspelling maken voor de komende periode. Je rapportage wordt
nog krachtiger als je in hetzelfde plaatje ook de oorspronkelijke planning laat zien. Het management wil geen getallen, maar trendlijnen. Kortom, praat in plaatjes.